ВМРО настоява за три оставки в МОН

28 януари, 2016 23:31 | Денят, Образование, Средно образование | Няма коментари

ВМРО настоява за три оставки в МОН

Дълга среща с министър Тодор Танев имаха депутатите от Патриотичния фронт в четвъртък. Основна тема на срещата са били сериозните забележки към промените в учебните програми. След разговора специален брифинг дадоха заместник-председателят на НС Красимир Каракачанов и народните представители доц. Милен Михов и Красимир Богданов, които са членове на комисията по образование.

„Настояваме виновните за последните скандали, провокирани от МОН по темата за „турското съжителство”, да понесат своята отговорност. Това са заместник-министър Ваня Кастрева, директорът на дирекция „Образователни програми“ Евгения Костадинова и началникът на политическия кабинет Мюйессер Солак.

„В науката няма спор по въпроса за турско робство. Подобни експерименти с учебниците по история и литература на българските деца през последните 25 години, в началото от наивност, а в последните години – напълно тенденциозно, водят до разпад на националната идентичност“, каза Каракачанов.

Доц. Милен Михов посочи пред журналистите, че министър Танев от миналата пролет не е участвал в заседание на парламентарната комисия по образование. Предложенията ни са свързани с часовете по българска история, българска литература и българска география, добави още той.

Народният представител Красимир Богданов заяви, че настояват в началния курс да се върне предметът „Роден край”. Според него часовете по география, които министерството неглижира, също са много важни за децата. Депутатите от ВМРО настояват също така занапред нито едно от изучаваните досега произведения на български автори по литература да не отпада от програмата.

Идната седмица предстои работна среща на народни представители от Патриотичния фронт с експерти от МОН.

Публикуваме пълния текст на исканията на Патриотичния фронт към министър Танев.

 

ИСКАНИЯ НА ПГ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“

към Министъра на Образованието и науката проф. Тодор Танев

по отношение на новите учебни планове и програми

І. НОРМАТИВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

1. Предложените от МОН учебни планове и програми несъответстват на Закона за предучилищното и училищното образование:

Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и училищното образование са:

1. „съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност“, и т. 10. „познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции“

Чл. 75, ал. (5), където е записано, че в процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на  родината, населението и   околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие,  патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

По отношение на предложенията за различна терминология в учебниците, в закона е записано:

Чл. 3. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.

(2) Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със

следните принципи:

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование и т. 5. запазване и развитие на българската образователна традиция;

2. Промените противоречат и на Приоритет 8.8 от ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за периода 2014-2018 г., където ясно е записано, че образованието в България трябва да е насочено към „Формиране на национално самочувствие и патриотичен дух сред децата и младежите“.

ІІ. ИСКАНИЯ ПО УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Ние настояваме за следните промени:

Начален курс – Възстановяване на учебен предмет „Роден край“.

История – Задължителната подготовка да започва и да завършва с История на България.

Основен курс

5 клас – Изучаване на пълния курс по История на България, съобразено с възрастовите възможности на учениците.

6 клас – Изучаване историята на Стария свят и на българските земи в древността.

7 клас – Изучаване на средновековната обща история и българското средновековие.

Първи гимназиален етап

8 клас – Изучаване историята на Новото време, Българско възраждане и следосвобожденския период до Първата световна война.

9 клас – Изучаване на историята на съвременната епоха и най-новата история на България.

10 клас – Изучаване на пълния курс по История на България.

Втори гимназиален етап

11 клас – Изучаване на учебен предмет „История и цивилизация“, като част от задължителната подготовка с акцент върху понятия и общочовешки ценности.

Литература

– Запазване на всички изучавани до момента литературни произведения от български автори и българско народно творчество, формиращи национално самосъзнание у българските деца и младежи. Тук не се налага съобразяване с хронологична последователност, затова и не е необходимо разместване на изучаваните произведения в различни класове

География

– Увеличение на предвидения в 5 клас хорариум по География и икономика от 51 на 68 часа.

– Разтоварване на учебното съдържание по География и икономика за 5 клас от прекомерно тежки изисквания, силно смекчаване на нормативните изисквания за придобиване на определени компетентности, очаквани резултати и нови понятия.

– Нормативно гарантиране на възможността учителите по география да могат да водят часове по новите учебни предмети „Предприемачество“ и „Гражданско образование“.

ІII.      ОТГОВОРНОСТ

ПГ „Патриотичен фронт“ настоява за оставката на:

Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката,

Мюйессер Солак – началник на политическия кабинет на министъра на образованието и науката,

Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“.

Снимка: http://www.vmro.bg

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата