Две нови магистърски програми в областта на сигурността в НБУ

27 януари, 2016 15:07 | Висше образование, Образование | 1 коментар

Две нови магистърски програми в областта на сигурността в НБУ

В отговор на нарастващата нужда в съвременната политическа и социална обстановка от високо квалифицирани кадри в сферата на националната сигурност, криминологията и превенцията на престъпността, в Нов български университет създадоха две нови магистърски програми без аналог в страната, готови да приемат първите си студенти още през предстоящия пролетен семестър. Департамент „Национална и международна сигурност“ предлага на своите бъдещи студенти курсове ориентирани изключително към съвремените методологии на работа и интернет технологиите.

Eдинствена по рода си в българското образование магистърска програма „Кризисен мениджмънт и интернет технологии“ интегрира едновременно модели за анализ и управление на кризи и рискове, съчетани с използване на модерни интернет и компютърни технологии.

Магистърската програма „Криминология и политики за превенция на престъпността“ осигурява възможно най-висока квалификация в сферата на превенцията на престъпността, социализацията и ресоциализацията на крииминално застрашени и проявени лица в доктринален и практически аспект.

Нов български университет предлага на своите бъдещи студенти и възможност за изготвяне на индивидуална програма, съчетаваща двете специалности.

По време на придобиването на професионална си квалификация студентите ще имат възможност да се запознаят със съвременните практики в областите на: философията, социологията, правото, психолого-педагогическите науки, икономиката, управлението и администрацията, политическите науки, военните науки и националната сигурност от хабилитирани професионалисти в съответните направления.

Поради практическата насоченост на специалностите са предвидени стажове в Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието.

Завършилите програмите получават повишена възможност за реализация като мениджъри и експерти в системата на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Държавни агенции и областни администрации, системата на правосъдието, полицията и службата за сигурност, пенитенциарната система, структурите на държавната и местната власт, службите за граничен контрол и контрол на миграцията, НПО.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Някой коментира на 12 март, 2016 г., 14:43 ч.

    Малко мутри имаме за полицаи, та нека се създават още… Проблема не ни е в бройката, а в качеството – имаме нужда от информатици, а не от още биячи!!!