Магистърски програми в НБУ – Пролетен прием 2016

25 януари, 2016 14:20 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Магистърски програми в НБУ – Пролетен прием 2016

1.    Аерокосмически изследвания на околната среда
2.    Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
3.    Анимационна режисура
4.    Артистични психо-социални практики и психодрама
5.    Археологически изследвания
6.    Архитектура
7.    Бизнес администрация
8.    Бизнес комуникации
9.    Бранд мениджмънт (на английски език)
10.    Вградени и мобилни компютри (на български или английски език)
11.    Визуална антропология
12.    Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
13.    Графично и пространствено проектиране
14.    Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
15.    Дизайн на книгата и текста
16.    Дипломация и международни отношения
17.    Древният Египет в Класическата епоха
18.    Европейски политики за развитието на транспорта
19.    Европейско управление
20.    Език и публичност. Философски и социологически подходи
21.    Езикова и речева патология
22.    Екологичен мениджмънт
23.    Екологични експертизи и контрол
24.    Живопис
25.    Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
26.    Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
27.    Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата
28.    Илюстриране и графични технологии
29.    Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
30.    Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
31.    История, политика и религия
32.    Киберсигурност
33.    Клинична психология – психоаналитична перспектива
34.    Когнитивна наука (на английски език)
35.    Културен туризъм
36.    Културна и социална антропология
37.    Лидерство и публичен мениджмънт
38.    Лингводидактика
39.    Литература, книгоиздаване, медии
40.    Маркетинг мениджмънт
41.    Международен алтернативен туризъм
42.    Международен бизнес
43.    Международни бизнес комуникации (на английски език)
44.    Международни отношения и публично управление (на френски език)
45.    Мениджмънт за организационно съвършенство
46.    Мода и бизнес стратегии
47.    Музикално изпълнителство (на английски език)
48.    Музикално изпълнителство (на български език)
49.    Музикознание
50.    Мултимедия и компютърна анимация
51.    Национална и международна сигурност
52.    Организационна и социална психология
53.    Писмен и устен превод
54.    Плакат и комуникативен дизайн
55.    Политически комуникации
56.    Политически мениджмънт и публични политики
57.    Право
58.    Пространствен дизайн
59.    Противодействие на престъпността и тероризма
60.    Психология на развитието
61.    Регламенти и стандарти в медицината
62.    Реклама и бранд мениджмънт
63.    Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
64.    Софтуерни технологии в Интернет
65.    Социална работа
66.    Социално предприемачество
67.    Сравнително изкуствознание
68.    Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
69.    Стайлинг
70.    Стратегическо лидерство (на английски език)
71.    Сценичен дизайн и медии
72.    Счетоводство и одитинг
73.    Съвременни културни политики
74.    Танцово изкуство
75.    Творческо писане
76.    Театрално изкуство и общество
77.    Телекомуникации
78.    Тонрежисура
79.    Тракия и културата на Древния свят
80.    Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
81.    Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) –
82.    Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
83.    Управление на културните институции (Артмениджмънт)
84.    Управление на културно-историческия туризъм в Египет
85.    Управление на луксозното хотелиерство
86.    Управление на проекти по информационни технологии
87.    Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
88.    Управление на туризма (на български и чужд език)
89.    Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
90.    Филмово и телевизионно изкуство
91.    Философия на киното
92.    Финанси
93.    Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
94.    Фотографско изкуство
95.    Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Дистанционни програми за степен „магистър“
1.    Банков мениджмънт
2.    Бизнес администрация
3.    Бизнес комуникации
4.    Екологични експертизи и контрол
5.    Киберсигурност
6.    Културен туризъм
7.    Международен алтернативен туризъм
8.    Противодействие на престъпността и тероризма
9.    Национална и международна сигурност
10.    Управление на туризма
11.    Мениджмънт за организационно съвършенство
12.    Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата