НБУ празнува 25-годишнина

27 януари, 2016 15:17 | Учебни Заведения | Няма коментари

НБУ празнува 25-годишнина

През 2016/2017 година НБУ ще отпразнува своята 25 годишнина с богата академична и културна програма.
По случай 25 годишнината вече беше пуснат Нов уеб сайт – с Новинарски портал, а строителството на Корпус 3 ще бъде завършено през академичната 2016/2017.

Към момента имаме над 92 хиляди обучаеми, преминали през НБУ като студенти и курсисти в редовните ни бакалавърски, магистърски и докторски програми и в програмите за продължаващо обучение. Това означава, че след приема за предстоящата академична година за бакалавърски и магистърски програми академичната общност на обучавалите се в НБУ ще е станала малко над 95 хиляди човека.

Няма промени в бакалавърските си програми тази година, като вече имаме 260 канидати, записани и преминали през нашия изпит Тест за общообразователна подготовка.
Програмите ни са добре балансирани, наблягаме на индивидуалния подход в обучението, на пректиките и стажовете и на качеството на обучението и на научните изследвания. Открихме две нови изследователски звена – Лаборатория по морска биология в Созопол и Център по съвременни физически изследвания.

Обявява се пролетен прием във всичките си магистърски програми – до 11 февруари. 107 магистърски програми, 12 от които са в дистанционна форма. 13 на чужд език – на английски, на френски и на руски език. Имаме три нови магистърски програми – „Мениджмънт на развлекателната индустрия“ в департамент „Бизнес администрация“ и „Кризисен мениджмънт и интернет технологии“ и „Криминология и политики за превенция на престъпността“ в департамент „Национална и международна сигурност“. И трите са уникални по рода си в България и се предлагат а първи път у нас.

Тази година имаме над 330 чуждестранни студенти. В последните две години сме приели студенти от 71 държави – от Австрия, Бразилия, Германия, Гърция, Иран, Ирак, Ирландия, Канада, Колумбия, Норвегия, Полша, Русия, Сирия, САЩ, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Япония.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата