НБУ развива и модернизира материалната си база

26 януари, 2016 14:01 | Висше образование, Образование | Няма коментари

НБУ развива и модернизира материалната си база

Корпус 3 – 2016/2017 г.

Една от приоритетните стратегически задачи на Настоятелството на НБУ е развитието на кампус с висок стандарт на материалната среда, със специализирани учебни пространства в съответствие с практическата насоченост на учебните програми, създаване на центрове по изкуствата. Кампусът развива постоянно нови възможности за придвижване на хора с физически увреждания.

През академичната 2016/2017 г. ще отвори врати изграждащият се в момента 4-етажен Корпус 3. Той ще включва Радио-телевизионен център, аудитории и разширение на Библиотеката на НБУ.

Планът за усвояването на Корпус 3 включва два етапа – използване като учебни пространства и като Радио-телевизионен център.

Радио-телевизионният център (РТЦ) ще разполага с телевизионно, радио и тонрежисьорско студио, ателие по анимационно кино, както и прилежащи технически и сървърни помещения. В новото пространство ще бъдат разширени дейностите на съществуващите Университетски филмов център, Лаборатория по анимационно кино, Радио студио и Тонрежисьорско студио, като част от бъдещия РТЦ. В специализираните зали ще се провеждат практически курсове, извънаудиторни учебни форми – практики, стажове, ще се реализират студентски курсови, дипломни и общоуниверситетски проекти.

На следващ етап се предвижда дооборудване със специализирана техника, позволяваща производство на професионални крайни продукти – филми, пясъчна и куклена анимация, клипове, звукозапис и озвучаване, както и реализирането на университетска телевизия и радио – първата в страната телевизия с основно научен характер.

Разширението на Библиотеката включва нови пространства за библиотечни услуги за незрящи, зала за екипна работа, колекции на свободен достъп и хранилище „Периодика“, отдел „Технически ресурси и услуги“.

В рамките на следващата академична година ще се реализира и разширението на Центъра по изкуства с пространства за допълнителни ателиета по графика, стъкло, керамика и порцелан.

През месец април предстои откриване на І етап на новоизграждащия се Център за книгата. С поетапното му изграждане ще се оформи голям културно-информационен център с Библиотеката и обособени пространства за книжарница, Архива на НБУ (институционален и лични архивни документи, дарения на НБУ от изтъкнати личности), зали за конференции и представяне на книги, кино салон и др. прилежащи помещения. Предвидено е и ново оформление на Централно фоайе на Корпус 1 на НБУ.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата