5 г. магистърска програма „Бизнес комуникации“ в НБУ

13 януари, 2016 12:11 | Висше образование, Образование | Няма коментари

5 г.  магистърска програма „Бизнес комуникации“ в НБУ

На 11 януари се състоя конференция, посветена на Петата годишнина на магистърска програма „Бизнес комуникации“, редовно и дистанционно обучение, в НБУ.

 

За пет години в програмата са приети 161 кандидати – 89 в редовното обучение и 72 в дистанционното обучение. Профилът на кандидат-студентите е много разнообразен: само 30 % от студентите са от НБУ, 70 % от кандидатите са бакалаври от УНСС, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ТУ-София, Национална спортна академия, Икономическия университет във Варна. Има и студенти, завършили в чужбина.

 

Климатът в програмата е позитивен, екипът от преподаватели е изключително интердисциплинарен – преподават представители на бизнеса, както и преподаватели от пет департамента на Нов български университет – „Бизнес администрация“, „Икономика“, „Масови комуникации“, „Англицистика“ и „Нова българистика“. В процеса на обучение в програмата младите хора си намират перспективна работа, изискваща комуникативни и бизнес умения на два езика – английски и руски.

 

До сега са се дипломирали 54 магистри по бизнес комуникации, които успешно се реализират на различни нива в държавната администрация и в частни фирми в екипи или отдели, разработващи проекти, участват пълноценно в подготовката, сключването и изпълнението на бизнес сделки с чуждестранни партньори, както и подпомагат вземането на управленски решения, отчитайки възможностите и рисковете на световните пазари.

 

В курсовете от редовната форма на програмата всяка година се обучават чуждестранни студенти от Полша (по програмата Еразъм) и Русия (по двустранни договори на НБУ).

 

В дистанционната форма на програмата „Бизнес комуникации“ се обучават българи, живеещи и работещи в чужбина в държавите Австрия, Германия, Гърция, САЩ, Италия и Турция. В момента се разработва проект за двойна диплома с Башкирския педагогически университет (Русия).

 

За онези, които биха искали да се запознаят със съвременната реалност и бизнес средата в чужбина се предлага магистърски стаж във факултета по икономика и право на Московския държавен лингвистичен университет, специализация по руски език в Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“ в Москва (по двустранни договори за сътрудничество между НБУ и МДЛУ), специализация по английски език в гр. Лондон (Великобритания) в Оксфорд Хаус Коллидж.

 

През 2015 година НАОА акредитира магистърската програма „Бизнес комуникации“ РО и ДО в професионално направление 3.7. Администрация и управление за максималния срок.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата