Училищата да въведат строг пропускателен режим

17 март, 2016 12:36 | Гост | Няма коментари

Училищата да въведат строг пропускателен режим

Юлиян Петров

Председател на СО „Подкрепа

За пореден път сме изправени пред неоспоримия факт, че българската полиция не може да спре агресивните действия и многобройните набези от външни лица в училищата. Малтретирането на учители и ученици налага неотложно училищата да станат затворени системи така, както е в модерните образователни системи в Европа и света.

Последният случай на физическо издевателство от майка на ученик върху учителка в Основно училище „Никола Икономов“ в Разград сякаш вече е само статистика след стотици подобни инциденти, станали от началото на годината. Дори вписаният текст в Закона за предучилищното и училищно образование, че се криминализира посегателството над учители, не ги спасява от ширещата се агресия. Полицията няма ефективно работеща стратегия и съответни превантивни мерки за опазване на учители и ученици от физическо и вербално насилие. Доказана практика е, че родителите често стават брутални агресори или подбутители, инициатори на саморазправи в сянка, защото липсват възспиращи агресията възпитателни приоми.

В новия училищен закон – „Дамянова“, няма и намек за това как конкретно ще се гарантира опазването на физическото и психическо здраве на учители и ученици. Налице е негативната и несъобразена с учителската професия тенденция да се ползват дежурни учители за охрана и отбрана на работещите в учебните заведения.

Синдикат „Образование“ напомня за кой ли път предложението си и заявява категорично искането си към МОН сградите на всички учебни звена да станат задължително затворени системи със строг пропускателен режим, особено за външни лица. Това да става само ако е планирано и/или съгласувано от директора и учителите.

Синдикатът е категорично против вменените отговорности на учителите да охраняват коридорите на сградата, училищните дворове, училищните автобуси и всички други видове охранителни дейности. Българският учител няма право да носи оръжие, няма призвание да пази. Неговата мисия е да образова, което според закона „Дамянова“ означава да обучава, възпитава и социализира. Грижа на оторизираните български институции е неприкосновеността на учителя, гарантиране на спокойствието и сигурността на училищата, респ. на обучаващите и обучаваните в тях. Време е българските родители да осъзнаят и приемат своята отговорност, като се превърнат в конструктивен партньор на училищните дейци за осигуряване на условия и среда за спокоен учебен процес.

Ние от Синдиката знаем, че проблемът с агресията до голяма степен всъщност е финансов, защото във финансирането на училищата няма предвидени средства за охранителни дейности, за подпомагащи дейности, за модерен електронен пропускателен режим.

Другият, не по-малко важен аспект на проблема с агресията, е проблем и на компроментираната ни и нефункционална съдебна система. Полиция и проуратура много рядко се самосезират при подобни ситуации на бруталност и насилие. Често такива прояви се използват за рекламна кампания на МВР или прокуратурата, прехвърляне на отговорностите, замитане на случаите – оставят се да „умрат“ във времето. Показателно е, че за агресията над учители и решителни мерки срещу нея сме сезирали съответните органи и общественост още през 2005г., но до този момент тя не само не намалява, а арогантно и безнаказано се увеличава.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата