Ден на докторанта във ФЖМК

17 май, 2016 19:44 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Ден на докторанта във ФЖМК

Във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ за седми път проведе Ден на докторанта  Катедра „История и теория на журналистиката” с ръководител доц. д-р Здравка Константинова. Форумът бе открит от доц. д-р Ефрем Ефремов, зам.-декан научноизследователска и международна дейност.

Докторанти представиха свои научни разработки в областите, които изследват. Всяка презентация беше онагледена с мултимедия и последвана от разисквания от страна на преподаватели и докторанти.

С презентации участваха докторантите Веселин Нинов, Стоян Генов, Зина Соколова, Десислава Колева и Екатерина Титова.

Всички те получиха препоръки и подкрепа за разработките си от  преподавателите проф. дсн Петранка Филева, доц. д-р Луливера Кръстева,  доц. д-р Мария Нейкова, доц. д-р Мария Попова и гл. ас. д-р Ясен Бориславов.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата