Важно за кандидатстващите в НАТФИЗ

24 юни, 2016 13:32 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Важно за кандидатстващите в НАТФИЗ

Промени в изпитите, оценяването и обучението в специалностите на факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Факултет „Екранни изкуства“ в НАТФИЗ е създаден през 1973 година и е приет за член на Световната асоциация на филмовите и телевизионни висши училища (CILECT) през 1982 година. Учебните планове съчетават специализирано аудиовизуално и общо хуманитарно обучение. Преподавателският състав включва най-добрите български режисьори, сценаристи, оператори, монтажисти, звукорежисьори, дизайнери, аниматори, фотографи, продуценти, изследователи и критици, доказали високия си професионализъм в страната и чужбина.

От 2016/2017 учебна година факултетът радикално променя системата си на прием и обучение в бакалавърската степен, както следва:

ПРИЕМ:

 1. С цел преместване на акцента от фактологичната информираност върху таланта, всички тестове за обща и специализирана култура отпадат, като същевременно кандидатите могат да представят предварително подготвено портфолио с различни свои творчески изяви.
 2. С цел намаляване на психическия стрес и финансовата обремененост на кандидатите, специализираните практически изпити по всички специалности се намаляват от два кръга на един кръг.
 3. С цел осигуряване на повече възможности за изява на качествата, във Факултет „Екранни изкуства“ се разрешава кандидатстване по два профила, независимо дали кандидатите се явяват на изпити и във Факултет „Сценични изкуства“.
 4. С цел намаляване на субективния фактор в оценяването, работите на всички кандидати на първия кръг се оценяват анонимно (без среща с комисията), а допуснатите до втори кръг кандидати се явяват пред обща комисия от преподаватели, представящи всички профили във Факултет „Екранни изкуства“.
 5. С цел достигане до резултат, максимално съответстващ на показаните от кандидатите качества в сравнителен план, крайното класиране се извършва общо за всички профили във Факултет „Екранни изкуства“, като в бала се включва най-високата постигната от кандидата оценка по специализиран изпит, независимо дали съответният профил е посочен на първо или второ място като предпочитание.

ОБУЧЕНИЕ:

 1. С цел осигуряване на по-широк достъп до пазара на труда в България и по света, както и с цел всеки студент да получи възможност за многостранно и пълноценно развитие, обучението в първи курс на всички приети студенти се извършва интердисциплинарно и едновременно по всички съществуващи във Факултет „Екранни изкуства“ профили: Филмова и телевизионна режисура; Филмово и телевизионно операторство; Филмов и телевизионен монтаж; Филмов и телевизионен звук; Фотография; Анимация и виртуален дизайн; Драматургия; Екранни изследвания и журналистика; Филмов и телевизионен мениджмънт.
 2. С цел създаване на условия за реализация, според желанието, качествата и постигнатите резултати през периода на обучение през цялата година, в края на първи курс всеки студент получава възможност за ре-профилизация по следната схема:
 • При среден успех 5.00-6.00 от всички упражнения за годината, студентът има правото да избере профил, в който да продължи обучението си. Задължително условие е средният успех от всички упражнения по желания профил да бъде най-малко 5.00. Класацията във всеки профил се извършва по низходящ ред на успеха на всички студенти, желаещи да се обучават в него, при спазване на определените от Академичния съвет количествени параметри за профила.
 • При среден успех 4.00-4.99 от всички упражнения за годината, студентът продължава втори курс в профила, в който е приет. Задължително условие е средният успех от всички упражнения по профила да бъде най-малко 4.00.
 • При среден успех 3.00-3.99 от всички упражнения за годината и/или от упражненията по профила, комисията предлага на студента в какъв профил да продължи. Ако студентът не е съгласен, с цел да постигне по-висок резултат може да повтори годината срещу заплащане на обучението си; ако и през следващата година не постигне изисквания резултат и отново не желае да изпълни предписанието на комисията, студентът се отстранява от НАТФИЗ.
 1. С цел стимулиране на интензивното усвояване на знания и умения, цялостното обучение се извършва по график, изграден на модулен принцип.
 2. С цел създаване на пълноценна подготовка за работа в реална производствена среда, в практическото обучение се въвеждат три основни принципа:
 • Състезателност: всеки студент от всеки профил може да предложи проект за реализация по зададено упражнение, но броят на одобрените от комисията проекти не може да надхвърля предварително определения процент от общия брой на обучаващите се студенти.
 • Свободен избор: всеки студент, чийто проект е одобрен, избира каква функция да изпълнява в него и с какъв екип да работи.
 • Обективирана оценка на резултата: всеки реализиран проект се оценява по показатели, включващи равноправно три ключови сегмента – широка (зрителска) аудитория; специализирана (преподавателска) аудитория; колегиална аудитория (участниците в екипа).

 

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН – ПРОФИЛИ:

 1. Филмова и телевизионна режисура
 2. Филмово и телевизионно операторство
 3. Филмов и телевизионен монтаж
 4. Филмов и телевизионен звук
 5. Фотография
 6. Драматургия
 7. Анимация и виртуален дизайн
 8. Екранни изследвания и журналистика

 

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН:

 1. Мениджмънт в екранните изкуства
 2. Филмово и телевизионно изкуство
 3. Естетика на приложната фотография

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК 2016 С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА – ТЪРСЕТЕ НА КАСАТА НА НАТФИЗ И КНИЖАРНИЦАТА НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“.

НАПОМНЯМЕ!!!

Изтича срокът на записване за кандидатстудентски консултации в НАТФИЗ! Първите формирани групи ще започнат на 4 юли. Курсовете са интензивни и с продължителност от 5 дни, ще се провеждат през целия юли и август. Подробен график ще откриете в приложения документ или на сайта на Академията – http://natfiz.bg/.

Документи и заявления за кандидатстване в НАТФИЗ се подават в дните между 22 и 26 август.

Изпитите се провеждат от 1 до 10 септември.

 

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ пожелава на добър час на всички кандидат-студенти.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата