МОН да се вслуша в учителите и в експертите

7 юни, 2016 09:25 | Гост | Няма коментари

МОН да се вслуша в учителите и в експертите

Синдикат „Образование“ заявява своето безпокойство и притеснение, но не и учудване от рекордния брой слаби оценки по математика и нарасналия брой слаби оценки по български език при външното оценяване тази година. Негативните резултати потвърждават трайната тенденция на влошаване на успеваемостта на учениците. Опитът на експертите на МОН да намалят точките за тройка от минимум 18 на 16 точки, не променя днешната трагична картина.

Според експертите на Синдикат „Образование“ тази негативна  традиция няма да се промени и ще продължи и през следващите години, ако не се направят комплексни промени, не само във формата и технологията за провеждане на изпитите, но и в начина на преподаване и на трудността на учебния материал. Налице е лоша мотивация на учениците в учебно-възпитателния процес, липса на партниране от страна на родителите и незадоволителна дисциплина по време на училищните занятия.

Нашият синдикат продължава да предлага нов компонент „Образование“ – положително отношение към учебния процес и спазване на училищните правилници, който да носи определен брой точки при формиране на бала за прием. Тази иновация би направила оценяването по-обективно и по време на приема, и би спомогнала за по-добра дисциплина по време на учебната година.

Друго фундаментално предложение, което Синдикатът поддържа към експертите на МОН, е разбиване на представата за два елитни предмета и определянето им като най-ценни. Наложително е балансирано използване на всички учебни дисциплини при формиране на бала. Акцентът в това наше предложение е повишаване на тежестта и авторитета на всеки учебен предмет и неговото използване при комплексната оценка на ученика. При сегашната система за оценяване огромен брой от учебните предмети изпадат в забвение месеци преди националния изпит. Честа практика е учениците да отсъстват от училище през април и май, не без съдействието и настояването на родителите, за да посещават частни уроци по български език и математика.

Много важно е да се намали академизма и трудността на учебния материал не само по български език и математика, а по всички изучавани училищни дисциплини, за което имаме обещанието на МОН. Очакваме това да се случи при прилагането на новите учебни програми.

Синдикат „Образование“ продължава категорично да предлага отпадането на външното оценяване след 4 клас, поради липса на обективност и значение за преминаване в следващ етап.

Синдикат „Образование“ настоява за повече съпричастност и чуваемост на предложенията, направени от учители и директори за подобряване на формата и мотивацията на учениците в учебния процес, фактор, който не може да бъде отделен от философията при цялостната реформа на образованието.

 

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата