Проф. д-р Пламен Бочков бе избран за ректор на Нов български университет за втори мандат

7 юни, 2016 09:04 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Проф. д-р Пламен Бочков бе избран за ректор  на Нов български университет за втори мандат

На 4 юни 2016 г. за Ректор на Нов български университет бе избран проф. д-р Пламен Бочков. Преподавателската му дейност е свързана с бакалавърските програми „Антропология“, „Социология и социална антропология“ и магистърската програма „Културна и социална антропология”. Научната му кариера е свързана с департамент „Антропология“ на НБУ и със секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор на БАН.

Професионалните интереси на проф. Бочков са в областта на фолклористиката – епос за юнаци, фолклорна история, фолклорни предания, теория на фолклора; антропологията – пол и социални роли; миграция и културна идентичност; етнологията – етични образи на мъжкото и женското, етични общности и култури. Специализирал е фолклористика в Русия и Финландия.

В периода 2002–2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ, а от 2006 до 2010 г. е зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. От 5 март 2012 г. е Ректор на Нов български университет. Сред изследванията му са монографията „Непознатият юнак“ (1994), „Увод във фолклорната култура“ (2002) и „Ние“ и другите. Студии по етнология“ (2009), „Веда Словена – 140 години по-късно“ (2015).

Основната цел на проф. Бочков в мандата до 2020 г. е утвърждаване и развитие на Нов български университет като национално и международно разпознаваем университет с ефективно и практическо ориентирано обучение, базирано на изследвания и свързано с бизнеса.

Проф. Бочков си поставя приоритети в работата за периода 2016-2020 г.:

  • развитие на качеството чрез преформулиране на акцентите върху компетенциите и реализацията на завършилите студенти;
  • промяна на програмния профил и департаментната структура на университета;
  • електронно обучение и обслужване на студентите.

Основни области на действие, към които проф. Бочков и неговият екип ще насочат своите усилия, са:

– Програмна политика и акредитация

– Изследователска стратегия

– Развитие на качеството

– Кадрова политика

– Работа със студентите

– Административна реформа

– Социална политика

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата