Излезе основното класиране на Нов български университет

14 юли, 2016 09:56 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Излезе основното класиране на Нов български университет

На 13 юли излезе основното класиране за прием в бакалавърските програми и магистърски програми „Право“ и „Архитектура“ на Нов български университет.

Най-много са кандидатите за програмите:

  • Право
  • Графичен дизайн
  • Управление на бизнеса и предприемачеството
  • Психология на български език и на английски език
  • Информационни технологии
  • Информатика

Новоприетите студенти могат да се запишат от 14 до 22 юли 2016 г. в НБУ. Списъкът на студентите, приети на всяко едно от класиранията, се обявява в сградата на Нов български университет и се публикува в http://www.nbu.bg (e-кандидат-студент). Приетите във всяка отделна програма се подреждат в низходящ ред по състезателен бал. Всеки, който има състезателен бал достатъчен, за да бъде приет в повече от една програма, е приет в онази от програмите, която е поставил на по-предно място в заявлението си за кандидатстване (по степен на желание).

Необходимите за записването документи са карта за записване (получава се на място) и две снимки в паспортен формат. Новоприетите студенти се регистират в Студентския център, централно фоайе, корпус 1 и в локалните центрове. След това ще бъдат консултирани от свои колеги – студенти от горните курсове и от програмните си консултанти, за да изберат курсовете си и да се запишат. Консултации се провеждат в зали 114,115, 116, 117 и 118, корпус 1 на НБУ.

Следващото класиране на НБУ е на 3 август, документи се приемат до 27 юли.

На 30 юли ще се проведе приемен изпит (ТОП) преди класирането през м. август. ТОП се провежда в гр. София и в локалните центрове на Нов български университет в Пловдив, Варна и Видин.

И тази година НБУ дава пълни и частични стипендии за най-добрите си кандидати. За академичните стипендии на НБУ не се кандидатства допълнително, те се отпускат след приключване на всички класирания. За пълна стипендия в размер на две семестриални такси за академична година се изисква среден успех над 5,50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити и резултат от ТОП над 75 точки. За частична стипендия в размер 50% от две семестриални такси за академична година критериите са среден успех над 5,50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити и резултат на ТОП над 65 точки.

Стипендиантската програма на фондация „Контакти без ограничения“ и тази година подкрепя студенти на НБУ, избрали да се обучават в някоя от следните програми: Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия. Срок за подаване на документи на приетите студенти: 19 септември – 30 септември 2016 г. в съответните департаменти.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата