Изпит по БЕЛ в УНСС

5 юли, 2016 15:20 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Изпит по БЕЛ в УНСС

На 6 юли(сряда),от 9 часа ще се проведе единният приемен изпит по български език и литература – първият от редовната кандидатстудентска сесия в Университета за национално и световно стопанство. На него ще се явят 1562 кандидат-студенти, съобщават от университета.

Вторият изпит е на 7 юли – по чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски). На 8 юли е изпитът по журналистика (писмен), на 9 юли –по история на България, на 10 юли –по география на България, на 11 юли – по математика. Последният изпит – по журналистика (устен) – е на 12 юли.

Всички изпити са с продължителност три астрономически часа. Резултатите се обявяват до два работни дни след изпита в уебсайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS(ако кандидат-студентите са се регистрирали с GSM в страницата с лични данни и е активирана услугата e-mail – SMS).

Единните приемни изпити са тестове по подобие на SAT с общо 80 въпроса. Разделени са на три модула. Първите два – „Български език и езикова култура“ и „Математика – основи“ – всеки с по 20 въпроса, са задължителни за всички кандидат-студенти. Третият модул, който съдържа 40 въпроса, е по избор на един от четирите предмета: български език и литература, математика, история на България и география на България.

Кандидат-студентите, които са се явили и на предварителни, и на редовни изпити, участват в класирането с по-високата оценка.

Приемът в УНСС в ОКС „бакалавър“ е по професионални направления и поднаправления, които включват 47 специалности, десет от които са с преподаване на английски език.След успешно завършен втори курс студентите кандидатстват за специалност в направлението и поднаправлението, в които са се обучавали през първите четири семестъра. Дотогава те са се ориентирали и могат да направят информиран избор. Класират се по успех и посочено желание.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата