Изпит по журналистика в УНСС

8 юли, 2016 09:22 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Изпит по журналистика в УНСС

На 8 юли (петък), е кандидатстудентският изпит по журналистика (писмен)в Университета за национално и световно стопанство.

В 8.45 часа в аудитория 2005 ще бъдат изтеглени две теми. Кандидат-студентите ще пишат по избор по една от тях.

За първипът в практиката на кандидатстудентските кампании в България тегленето на темитещебъдеизлъчвано онлайн: https://www.facebook.com/unss.media/

Първата тема предполага публицистично изложение по значим обществен проблем с авторско творческо присъствие без ограничение в журналистическия жанр.

Втората тема е свързана с аналитично изложение и коментар по дискусионно зададен проблем.

Темите се подбират от дискутираните в българските медии и са формулирани по начин, който дава възможност за творческа изява по актуална, обществено значима тема от следните области: власт и общество, икономика, международни отношения, труд и социална политика, образование и наука, здравеопазване, култура и медии, деца, младеж, спорт.

Критериите за оценка на писмените работи на кандидат-студентите са: знания, информираност, правилен подбор на фактите и оптимален подход при анализа и обобщението им, умение за журналистическа интерпретация, убедително защитена теза, оригинално и самостоятелно мислене, езикова култура и логическа последователност.

На 12 юли (вторник) eустният изпит по журналистика, на който ще бъдат допуснати само кандидат-студентите, получили на писмения изпит оценка, не по-ниска от добър (4.00).

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата