453 на конкурс за директори на училища

19 юли, 2016 17:48 | Денят | Няма коментари

453 на конкурс за директори на училища

Първият етап на конкурса за директори на държавни и общински училища се провежда днес. За първи път конкурсът се провежда едновременно в цялата страна. Кандидатите се явяват на тест в четири областни центрове – в Плевен – 75 кандидати, Шумен –  87, София-град – 189 и в Хасково – 102. Общо до тест са допуснати 453 кандидати. Те ще се състезават за директори на 109 общински и 37 държавни училища.

В София изпитът се провежда в 272 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски“, където се явяват кандидатите от София-град, София-област, област Перник и област Благоевград.

За София-град на тест се явяват 119 кандидати за директори на 24 общински и на 9 държавни училища. Прави впечатление, че за няколко училища в Ловешка, Варненска, Пазарджишка, Пловдивска и Кърджалийска област няма кандидати.

Писменият изпит включва решаване на тест от 50 затворени въпроса с един възможен верен отговор, който носи 1 точка. Максималното време за работа върху въпросите е 70 минути. Кандидатите попълват бланките анонимно, както при държавните зрелостни изпити. Минималният резултат, при който тестът се счита за издържан, е 25 точки.  С кандидатите, изкарали най-малко 25 точки, комисия провежда интервю за оценка на управленската, професионалната и комуникативната компетентности на кандидата, неговата ориентация към резултати, и дава своята оценка по 5-степенна скала.  Окончателният резултат от интервюто се формира като сбор от оценките на членовете на комисията.

Крайният резултат за всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто. При равен резултат комисията класира на по-горно място кандидатът, който притежава по-висока квалификация. Резултатът от теста е валиден за всички желания на кандидата, тъй като има кандидати, заявили желание да се състезават за повече от едно място.

Конкурсната комисия изготвя протокол за резултатите и уведомява кандидатите писмено в тридневен срок от провеждането на конкурса. Резултатите се обявяват и на електронната страница на съответното РИО.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата