Варна се представи отлично в „Бъди грамотен“

12

[Виж в цял размер]
12100908070605040302010443322