Излезе августовското класиране на нов български университет

3 август, 2016 15:06 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Излезе августовското класиране на нов български университет

На 3 август излезе класирането за прием в бакалавърските програми и магистърски програми „Право“ и „Архитектура“ на Нов български университет. Най-много са кандидатите за програмите:

 

  • Управление на бизнеса и предприемачеството – в редовна и дистанционна форма
  • Право
  • Информатика
  • Графичен дизайн
  • Психология на български и на английски език
  • Реклама

 

 

Новоприетите студенти могат да се запишат от 4 до 12 август 2016 г. в НБУ – София, и в локалните центрове – Пловдив, Варна и Видин. Списъкът на студентите, приети на всяко едно от класиранията, се обявява в сградата на Нов български университет и се публикува в http://www.nbu.bg (e-кандидат-студент). Приетите във всяка отделна програма се подреждат в низходящ ред по състезателен бал. Всеки, който има състезателен бал достатъчен, за да бъде приет в повече от една програма, е приет в онази от програмите, която е поставил на по-предно място в заявлението си за кандидатстване (по степен на желание).

 

Необходимите за записването документи са карта за записване (получава се на място) и две снимки в паспортен формат. Консултации се провеждат в Студентски център, централно фоайе, ет. 1, корпус 1 на НБУ от колеги-студенти от горните курсове и от програмните консултанти, за да изберат курсовете си. Там се осъществява и регистрацията. Заплащането на таксата се прави в каси 201 и 209 – етаж 2, корпус 1.

 

И тази година НБУ дава пълни и частични стипендии за най-добрите си кандидати. За академичните стипендии на НБУ не се кандидатства допълнително, те се отпускат след приключване на всички класирания. За пълна стипендия в размер на две семестриални такси за академична година се изисква среден успех над 5,50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити и резултат от ТОП над 75 точки. За частична стипендия в размер 50% от две семестриални такси за академична година критериите са среден успех над 5,50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити и резултат на ТОП над 65 точки.
Стипендиантската програма на фондация „Контакти без ограничения“ и тази година подкрепя студенти на НБУ, избрали да се обучават в някоя от следните програми: Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия. Срок за подаване на документи на приетите студенти: 19 септември – 30 септември 2016 г. в съответните департаменти.

 

         Последното класиране на НБУ за бакалавърските програми и МП „Право“ и „Архитектура“ за академичната година 2016/2017 е през месец септември.

 

Приетите през м. септември студенти не участват в класирането за академични стипендии на НБУ.

 

 

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата