Педагози пратиха жалба до премиера за директорските конкурси

16 август, 2016 19:41 | Денят, Образование, Средно образование | Няма коментари

Педагози пратиха жалба до премиера за директорските конкурси

Група педагози от Велико Търново дадоха гласност на своя жалба до премиера Борисов във връзка с конкурсите за училищни директори.

Според тях жалбите до МОН се връщат в регионалните инспекторати по образование и остават без последствия. Те твърдят, че кандидатурите са само фон за предварително избран човек.

„Силно сме обезпокоени, че тази методика дава възможност за игнориране на неудобни кандидати и най-вече за служебно назначаване на посочени, от досега действащи директори“, се посочва в текста на жалбата.

Те дадоха специална пресконференция по темата за конкурсите, която може да се види тук: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_mduhb2nb

Учители от други градове, кандидатствали за директорски места, изразиха пред Академика БГ съмнение, че отпускарският период е умишлено избран за конкурсите, както и че повечето победители в тях са предварително набелязани.

Академика БГ публикува пълния текст на жалбата и ще очаква отговора на премиера. Готови сме да публикуваме и други мнения по темата.

 

 

ДО

Г-н Бойко Борисов –

Министър-председател на Република България

КОПИЕ:

Г-жа Меглена Кунева –

Зам. министър-председател и

Министър на образованието и науката

Г-жа Мая Манолова – Национален

омбудсман на Република България

Г-жа Милена Дамянова – Председател

на комисията по образованието

и науката в Народно събрание

Г-жа Янка Такева – Председател на съюза

на българските учители

Г-н Пенчо Пенчев – Областен управител на

Област Велико Търново

 

ЖАЛБА

от

Ваня Александрова Накова

Пенко  Петров Пенков

Петина Иванова Добрева

Снежана Минчева Стефанова

 

 

Относно: конкурс за “директор” на държавно и общинско училище

 

Уважаеми г-н Министър-председател,

Известно е, че поради пенсиониране на повече от 150 директори на държавни и общински училища в страната, със Заповед на Министъра на  образованието и науката, бяха обявени конкурси за “директори” на тези учебни заведения. В тях се явиха над 450 кандидати. В съответствие със сега действащата методика, конкурсът се проведе в три етапа:

  • Първи етап: анализ на документите за кандидатстване и допускане до Тест по нормативните документи в системата на образованието и обучението.
  • Втори етап: попълване на тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемането на длъжността и допускане до следващия етап.
  • Трети етап: интервю с комисия, определена със заповед на Министъра на образованието и науката, за оценка на управленската, професионалната и комуникативната компетентност на кандидатите.

Г-н Борисов,

Обръщаме се към Вас предвид обстоятелството, че всяка жалба отправена към Министерството на образованието, независимо от йерархическото равнище, се връща обратно в Регионалните инспекторати по образованието и като правило остава без последствие.

Наясно сме, че съгласно Кодекса на труда / Глава 5 раздел IV  от чл. 81 – 96- възникване на трудово правоотношение / и съгласно чл. 357, ал. 1 от същия закон, в дефиницията за съдебен спор не се включва законосъобразността на конкурса. Самото провеждане не представлява спор и решението не подлежи на съдебен контрол (чл. 10 д, ал. 4 от ЗДС), т.е. води до недопустимост на оспорване на конкурса. Известно ни е, че може да оспорваме процедурата, резултатите, реквизитите, но не и класирането за заемане на длъжността директор.

С настоящата жалба желаем да насочим вниманието Ви към несъстоятелността на методиката /по сега действащите закони законосъобразността на конкурса не подлежи на съдебен контрол и работодателят не е длъжен да обяви нов конкурс / за провеждане на конкурси за “директор” на държавно или общинско училище.

За какво конкретно става въпрос?

На първо място: Недопустимо е Теста за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността да е напълно анонимен. Няма нито един въпрос, отговорът на който да изисква кратко описание с почерка на кандидата. По този начин се удостоверява при необходимост, че точно този тест е неговият. Нещо повече, считаме, че такъв тип отворени въпроси трябва да има на всяка страница. Нарушен бе и принципа на конфеденциалност на Теста, предвид това, че изпитната комисия в гр. Шумен дойде с предварително изтеглен вариант. Той бе запечатан в два отделни плика, а не както се изисква, теста да бъде изтеглен пред кандидатите и размножен пред тях. Предполагаме, че по подобен начин е протекла процедурата и в другите изпитни центрове / София, Плевен и Хасково /.

На второ място: Интервюто с кандидатите по никакъв начин не отговаряше на изискването за проверка на управленските, професионалните и комуникационните умения на кандидатите! Нещо повече! То премина като повторение на Теста, дори някои въпроси звучаха изключително детайлно – член, алинея и параграф. Липсваха оценъчни карти за всеки кандидат, от които  срещу подпис да бъде уведомен, както с оценката на комисията, така и с критериите за тази оценка. Не сме запознати и не сме полагали подпис под окончателното решение на комисията в протокола за интервюто.

Не трябваше ли всеки кандидат да защити пред представителите на своя работодател Концепция за развитието на училището, за което кандидатства? По този начин да бъде подбран кандидата, който ще защити държавните интереси /а нали тя се грижи за интересите на децата и техните родители?/, а не този, който защитава евентуални конюнктурни интереси в учебното заведение.

Силно сме обезпокоени, че тази методика дава възможност за игнориране на неудобни кандидати и най-вече за служебно назначаване на посочени, от досега действащи директори.

Повод за това безпокойство ни дава случващото се при конкурса за директор на Старопрестолна гимназия по икономика гр. Велико Търново. Тук има кандидати с богат управленски опит в сферата на образованието и с ръководни позиции към настоящия момент, но никой от тях не е класиран  т.е. “спечелилият” няма никаква конкуренция. Смятаме, че случилото се е тенденциозно / интервюто с одобрения кандидат продължи не повече от 5 /пет/ минути, време крайно недостатъчно да се зададат пет въпроса и да се формулират пет аргументирани отговора /. Това е „избор“, който е предварително начертан и всички останали сме фон за вече „изпълнен план“. И за двете бъдещи директорки в град Велико Търново се говореше месеци напред и се оказа, че точно те бяха избрани! Тази практика години наред е толерирана и използвана от досега действащите директори, които „налагат“ посочения от тях кандидат.

Целта е: да продължават да бъдат фактор / чрез влияние в решенията на новоназначения директор / в училището, най-малко като външни лектори на граждански договор; убедени сме, че една безпристрастна проверка би се натъкнала на подобни казуси и в други области на страната. / Struma.com: Гоцеделчевци разкриха схема за назначение на училищен директор /

Господин Борисов,

Едни и същи хора, които от десетилетия са в системата на образованието, определят визията за бъдещето на българското училище и деца.

Къде е перспективата?

След 3 – 5 години няма да става въпрос за деца и паралелки, а за млади хора, които нямат желание и потребност да се реализират като учители, тъй като системата е деформирана!

Това не води ли до следния извод: когато законът регламентира „беззаконие“, анархията е всеобща!

 

Предвид на гореизложеното и по повод на обявяването на сектор “Образование” като държавен приоритет, предлагаме:

  1. Да се анулира вече проведения през м. юли конкурс за ”директор”, поради погрешната, според нас, методика.
  2. Да се разработи нова методика за провеждане на конкурса в разработването, на която да участва комисия с представители на финансиращия орган, директори на училища и синдикати. Тя да позволява персонифициране на резултатите от Теста, а интервюто да се провежда като защита на Концепция за развитие на училището през следващите 4 години.
  3. В училищата, в които директорите са пенсионирани, да се назначават временно изпълняващи длъжността за срок от една година, след защита на концепция за развитието на училището, през този период от време.

Налага се изводът, че „конкурс“ е синоним за фасадата – назначение! Това не е нормативна празнота, недоглеждане или пропуск! Това е съзнателно законодателно решение да се назначи предварително посочения човек.

Надяваме се, че ще намерите необходимото време, за да се запознаете с жалбата ни. Считаме, че посочения от нас проблем се отнася до много региони в страната ни.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата