190 влизат в НАТФИЗ

2 август, 2016 14:08 | Висше образование, Денят, Образование | Няма коментари

190 влизат в НАТФИЗ

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ се подготвя за прием на близо 190 първокурсници в 21 бакалавърски и магистърски програми на двата факултета „Сценични изкуства“ и „Екранни изкуства“.

Бакалавърските програми, из между които бъдещите възпитаници на Академията могат да избират са: Актьорство за драматичен театър, Актьорство за куклен театър, Театър на движението – Пантомима, Режисура за драматичен театър, Режисура за куклен театър, Сценичен и екранен дизайн, Театрознание и театрален мениджмънт, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж, Фотография, Анимация, Драматургия, Екранни изследвания и журналистика и специалността Филмов и телевизионен звук, която е нова за Академията.

От тази година се открива и нова програма към специалността Актьорство за драматичен театър. Програмата е с редовна форма на обучение в образователно- квалификационна степен „Професионален бакалавър“. За разлика от съществуващите специалности в НАТФИЗ, тя е 3-годишна, а приемът по нея е само платен. Програмата е нова за България и ще бъде водена от проф. Снежина Танковска (подробна информация: http://natfiz.bg).

Възможностите за магистратури през учебната 2016/2017 в Академията са:

Мениджмънт в сценичните изкуства, Театрално изкуство, Публична реч, Мениджмънт в екранните изкуства, Филмово и телевизионно изкуство, Естетика на приложната фотография.

Ръководители на І курс в специалности Актьорство за драматичен театър ще бъдат проф. Стефан Данаилов и доц. д-р Пенко Господинов, проф. Снежина Танковска ще поеме първокурсниците в Режисура за драматичен театър и тригодишната програма Актьорство за драматичен театър. Проф. Жени Пашова ще води клас Актьорство за куклен театър, доц. Марина РайчиноваСценичен и екранен дизайн, доц. Александра Хонг ще ръководи Театър на движението – Пантомима, проф. д.и.н. Камелия НиколоваТеатрознание и театрален мениджмънт.

Проф. д-р Станислав Семерджиев, проф. д-р Дочо Боджаков, проф. д-р Теодор Янев, проф. д-р Светослав Овчаров и проф. д-р Атанас Кънчев ще водят основните дисциплини във факултет „Екранни изкуства“.

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ, се подават в дните между 22 и 26 август. Таксата за участие във всеки от изпитите е 50 лв. За всички бакалавърски специалности от факултет „Сценични изкуства“ изпитите се провеждат в три кръга, а за магистърските специалности в същия факултет, изпитните кръгове са два.

Сериозна промяна е въведена в методологията на изпитите при кандидатите за специалностите във факултет „Екранни изкуства“. Те ще се оценяват само в два кръга и ще бъдат избрани в сравнителен план, с общо за всички профили крайно класиране. От тази година кандидат-студентите на факултета, ще могат да се явяват и във втори профил,  независимо дали кандидатстват и в специалност на факултет „Сценични изкуства“ (подробна информация: http://natfiz.bg).

Изпитите в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Документи за кандидатстване по новата програма към специалността Актьорство за драматичен театър, ще се приемат от 7 до 11 септември, а кандидатстудентските изпити са обявени за 12 и 13 септември. (подробна информация: http://natfiz.bg).

НАТФИЗ пожелава на добър час на всички кандидат-студенти.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата