НБУ е домакин на национална конференция „Ранно детско развитие: наука и практика“

27 септември, 2016 10:22 | Висше образование, Образование | Няма коментари

НБУ е домакин на национална конференция  „Ранно детско развитие: наука и практика“

На 28. и 29. септември (сряда и четвъртък), в Нов български университет ще се проведе национална конференция на тема „Ранно детско развитие: наука и практика“. Двудневното събитие е организирано по инициатива на департамент „Когнитивна наука и психология“ и изследователски център „Когнитивна наука“ към НБУ с подкрепата на фондация УНИЦЕФ. Началото му ще бъде поставено на 28. септември (сряда) от 12:30 часа в Аула, корпус І, НБУ.

Основната цел на националната конференция е обединяването на учени и специалисти от различни области, които работят с деца в първите години от развитието им. По време на събитието те ще имат възможност да обсъдят актуалните изследвания, както и съвременните теории относно научно-изследователските и практическите аспекти на ранното детство. Дискусионният характер на научния форум е предпоставка за ефективна обмяна на опит и идеи. По време на сесиите ще се осъществи детайлно анализиране на подходи, модели и методики за изследвания и практическа работа в ранна възраст. Част от подбраните теми са: „Ролята на средата като общност и семейството за ранното детско развитие“, „Психично здраве на бебето и малкото дете“, „Ролята на средата като общност и семейството за ранното детско“, „Оценки на въздействието и проучвания на програми за ранно детско развитие“.

Част от участниците в конференцията са Александровска болница, БАН, Държавна агенция за закрила на детето, Карин дом (гр. Варна), Клиниката по детска психиатрия в УМБАЛ, Министерство на труда и социалната политика, МОН, МУ  (гр. Плевен), МУ (гр. София), Национална мрежа за децата, Националния център по обществено здраве и анализи (МЗ), Know-How Center за алтернативни грижи за деца (НБУ), Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст (ПУ), сдружение „Дете и пространство“, (СУ „Св. Кл. Охридски“), Тръст за социална алтернатива, Фондация Здраве и социално развитие.

Първата пленарна сесия разглежда темата за „Ранното детско развитие – от науката към устойчивото развитие“, която ще бъде представена от д-р Ивелина Борисова, специалист „Учене в ранното детство“ във фондация УНИЦЕФ. Тя ще бъде последвана от въпроса за „Подобряване на развитието на децата в ранна възраст – преосмисляне на подхода“, за който проф. Франк Оберклайд ще бъде включен в дискусията чрез директна видео връзка. Като директор на Центъра за общностна грижа за детско здраве в Кралската детска болница в Мелбърн, Австралия, познанията и опитът му ще бъдат използвани като отправна точка при обсъжданията.

Цел на националната конференция е създаването на общност, чиито представители обединяват усилията си около въвеждането и поддържането на добри практики в областта на ранното детско развитие. Докладите от двудневното събитие ще бъдат поместени в електронен сборник (ISBN).

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата