Форумите на професор Богдан Богданов продължават говоренето

27 октомври, 2016 15:11 | Висше образование, Денят | Няма коментари

След кратко спиране, след загубата на професор Богдан Богданов, форумите му във http://www.bogdanbogdanov.net отново ще работят. Неговите ученици и последователи ще поддържат живо говоренето, което протича в електронната платформа вече седем години. Текстовете, които ще се публикуват, са разделени в два тематични форума – „Разбиране и интерпретация“ – в който преди всичко ще се обсъждат текстове, свързани с изследванията на проф. Богдан Богданов в областта на литературата, разбирането, говоренето –  и „Образование и общество“ – посветен на теми, които също винаги са били част от писаното от професора – обществото, културата, политиката.

 

Официалният уебсайт на Богдан Богданов е създаден през 2005 г. във версия на български и на английски език, ежегодно се посещава от над 300 000 души и е носител на Награда на публиката на Международния уебфестивал в Албена. Първият форум в сайта се появява в началото на 2009 г. и оттогава форумното говорене в страницата не е спирало. Във форумите са публикувани 168 теми и има 8364 коментара. Условие, което форумът наложи през годините, е – коментарите да са дълги, защото дългото говорене води и до по-добро разбиране. Във форума са публикувани и интерпретирани редица текстове, свързани с любовта, разбирането, смъртта, живота, човека, говоренето, публикувани са тълкувания на „История“ на Херодот, на Платоновите диалози, на лириката на Сафо, на съвременни литературни текстове, подложени на дебат са били – икономиката на България, състоянието на университетите, обществото и протестът, рисковете пред демокрацията. Именно в тези форуми проф. Богдан Богданов публикува и първите варианти на текстовете си, издадени в последните му три книги – „Разказ, време и реалност в старогръцката литература“, „Текст, говорене и разбиране“ и „Думи, значения, понятия и неща“.

 

В раздел „Библиография“ от сайта на проф. Богдан Богданов са качени на свободен достъп 11 от неговите най-значими книги, сред които и най-използваните в обучението по старогръцка литература и култура  – „Омировият епос“, „От Омир до Еврипид“, „Отделно и заедно“, „Европа – разбирана и правена“, „Промяната в живота и текста“, „Мит и литература“, „Литературата на елинизма“, „Старогръцката литература“, „История на старогръцката култура“, „Романът – античен и съвременен“, „Университетът – особен свят на свобода“. Онлайн могат да бъдат открити и редица други негови текстове, публикувани в периодиката или като предговори към различни книги, както и част от преводите му от старогръцки език.

 

В сайта може да бъде проследена пълната библиография на Богдан Богданов, неговите интервюта – в областта на културата, литературата, социалната антропология, университетския мениджмънт, отношенията между хората. Събрани са редица отзиви за неговата дейност като професор по старогръцка литература и култура и водещ на най-забележителните семинари в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет, а също и текстове, свързани с мениджърската му дейност като един от създателите и Президент на Нов български университет.

 

Уебсайтът на проф. Богдан Богданов ще продължи инициативата си  да приема, публикува и подлага на обсъждане текстове, посветени на обществено значими теми, да коментира и да достига до заложеното в различни литературни текстове разбиране, което може да служи и днес. Във философията на Богдан Богданов – разбирането е модел за реалност, който води до проектиране и правене на реалност. Това е и една от основните теми в последната му книга – не оставането при „доброто“, което е идеал, а търсенето на „по-доброто“ – което е реалност.

 

В Нов български университет ще се продължи и традицията на семинарите, които Богдан Богданов провеждаше – тази година, семинарът в памет на проф. Богдан Богданов ще бъде посветен на последната издадена от него книга „Думи, значения, понятия и неща“.

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата