Театър 199 обявява конкурс за пиеса

25 ноември, 2016 15:31 | Култура | Няма коментари

Театър 199 обявява конкурс за пиеса

Театър 199 „Валентин Стойчев” обявява петото издание на конкурса  на името на голямата българска актриса СЛАВКА СЛАВОВА  за написване на камерна пиеса /до четири действащи лица/ на съвременна тематика.
Награден фонд:
Една награда от 5000,00 лева.
Задължение на Театър 199:
Да осъществи сценична реализация и постановка на драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от  конкурса.
Условия:
Пиесите, участващи в конкурса,  трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.
Те не трябва да са:
•    Публикувани под каквато и да било форма, включително в  Интернет или на електронен носител;
•    Участвали в други конкурси за драматургия;
•    Поставяни на сцена.
Авторите:
•    не трябва да са по-възрастни от 39 години;
•    могат да участват в конкурса само с една творба;
•    с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното й представяне на друг театър в срок от 12 месеца след  излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев”.
Провеждане  на конкурса:
•    Журито ще отличи не повече от  една пиеса.
•    Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.
•    Текстът се предлага в разпечатан вид. По желание на автора и в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите  при съгласие на автора.
•    Текстът трябва да е придружен от  запечатан плик, съдържащ следната информация:
•     1. заглавието на творбата;
•     2. името на автора;
•     3. неговият ЕГН;
•     4. телефон за контакт.
Срокове:
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2017 г. Текстове изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 31.01.2017 г.  и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. “Славянска” 8; Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса “Славка Славова”.
Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев” всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2017 г.  на специална пресконференция с участие на медиите, както и на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев”.
За повече информация: тел. 9870-872  /14.00-16.00 ч./

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата