„Христос воскресе“ или „Христос възкресе“?

12 април, 2017 10:32 | Бъди грамотен, Култура | Няма коментари

„Христос воскресе“ или „Христос възкресе“?

Поздравът ни за Възкресение Христово може да бъде чут и видян в различна форма. С еднаква популярност се ползват „воскресе“, „възкресе“ и „возкресе“. Със сигурност неправилно е да се напише „въскресе“, защото представка „въс-“ няма.

Защо обаче има разнобой в изписването?

Причината е в това, че в Официалния правописен речник на българския език от 2012 г., както и в предишните речници, няма дума „воскресе“, макар да са включени редица архаизми.

Привържениците на този начин на изписване го смятат за правилен, понеже е най-близо до църковнославянския език. Другият вариант -„возкресе“ се смята за неточен, защото не е нито със съвременната представка „въз-„, нито е в архаичната си форма.

Привържениците на варианта „възкресе“ смятат, че това е допустима съвременна форма, защото в речника присъства дума „възкръсвам“, а имаме и представка „въз-„. Тогава обаче поздравът би трябвало да бъде „Христос възкръсна“, за да се спази съвременната книжовна норма.

За отговора също се спори дали е правилно да се напише „воистина“ или „воистину“. Привържениците на църковнославянския правопис държат на „воистину“, но в говорната практика е установена формата „воистина“.

Такава дума също липсва в последния правописен речник.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата