Студенти от Нов български университет участват в съвместни проекти с представители на бизнеса

12 май, 2017 12:53 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Студенти от Нов български университет участват в съвместни проекти с представители на бизнеса

Официалното представяне на проектите ще бъде на 19 май 2017 г.

Студенти от БП и МП „Графичен дизайн“ имат възможност няколко семестъра да работят по проекти за реални клиенти. Една от задачите по време на курсовете на Мария Койчева, преподавател от НБУ, сценограф, дизайнер, е на тема „Стена на славата“. Тя се реализира за финансова група „Карол“, с която НБУ си партнира често. „Карол“ предоставя изложбените си пространства за осъществяване на инициативата, а преподаватели от НБУ влизат в ролята на лектори в ежегодния безплатен „Арт семестър“, който е специално подготвен за студенти и артисти. Проектът се осъществява по покана на Милена Петкова, Knowledge Manager, и Атанас Терзиев, Marketing Department от финансова група „Карол“. Официалното представяне на студентските проекти ще се осъществи на 19 май 2017 г. пред група „Карол“.

Цел на този тип практически задачи е развиване на умения, необходими за протичането на ефективно общуване между бъдещите професионалисти и клиентите. Студентите се научават също да работят в реална среда след обстойно проучване на корпоративния дизайн в дадена област, последвано от реалистично визуализиране на конкретна идея. През това време се запознават с видовете материали за изпълнение в рекламния дизайн, процесите по изготвяне на бюджет за изпълнение, презентиране и защита на проекта пред клиента, както и с изискванията за реалното изпълнение от фирми подизпълнители.

Една от темите на практическите задачи е „Дизайн на детска среда“ и се състои в проектиране на стенописи за детски градини заедно с тяхното реализиране. Проектите започват със заснемане на съответните пространства и с тематичното им проектиране. Конкретните идеи се разглеждат от педагозите и родителите в детската градина след което се реализират в удобно време, избрано от ОДЗ-то. Проектите са стартирани в 151 ЦДГ „Леда Милева“, район Оборище, и във двата филиала на учебното заведение,  с директор Мирела Гошкарян. Поради големите пространства и многото качествени студентски предложения, изпълнението  на стенописите в интериорното и екстериорното пространство на двата филиала ще продължи и през есенния семестър на академичната 2016/2017 г. Двата филиала на 151 ЦДГ са една стара ремонтирана сграда и друга ново построена сграда. С работата си студентите от НБУ спомогнаха за подобряване на средата, помогнаха с визуализирането на примери, чрез които децата опознават света и учат базисните форми за предучилищна възраст. Освен това чрез боравенето с различни бои и инструменти, прехвърлянето на рисунките върху стените, правенето на основни и допълнителни тонове, студентите придобиват умения за работа с различни материали.

Чрез участието си в такъв тип задачи бъдещите професионалисти се запознават с детската психология, с психология на цветовете, формите, обучителните изисквания, заложени в програмата на предучилищното възпитание  а освен това реализират на практика знанията и способностите, усвоени под менторстовото на преподавателите в Нов български университет .

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата