Всяко училище ще решава как да харчи парите за допълнителна подкрепа

16 август, 2017 13:31 | Образование, Средно образование | Няма коментари

Предоставя се възможност всяко училище само да прецени как да използва средствата, отпуснати за обща и допълнителна подкрепа. Това каза в предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“ Ели Тричкова, началник на отдел „Организационни дейности“ в дирекция в Министерство на образованието и науката, по отношение на отпуснатите близо 3 млн. лв. от ведомството на училища и детски градини.

„Подкрепата включва консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните такива; за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, както и за допълнително възнаграждение на специалисти, които работят в екипите по Механизма за съвместна работа на институциите за обхват и задържане на децата и учениците в задължителна училищна възраст в образователната система“, обясни Тричкова. По думите й, средствата също така могат да се използват за допълнително обучение на учебни предмети; за допълнителни модули за децата, които не владеят добре български език от детските градини; за занимания по интереси. Парите могат да се използват още за кариерно ориентиране на учениците, за дейности по превенция на насилието и преодоляването на проблемното поведение и др. Общата и допълнителна подкрепа е разписана в Закона за предучилищно и училищно образование.
Средствата, които се отпускат сега са за периода септември 2016 до април 2017 година, каза още Ели Тричкова.

Източник: Агенция „Фокус“

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата