Пълен курс по графичен дизайн

1 септември, 2017 15:06 | Технологии | Няма коментари

Пълен курс по графичен дизайн

Този модул е напълно достатъчен, за да създавате всякакви медии.

2 човека в група, цена: 750 лева, (12,50 лв. на учебен час)
6 човека в група, цена: 375 лева, (6,25 лв. на учебен час)

60 учебни часа

За записване: 0893 688 910

Програма:

Adobe Photoshop
Adobe InDesign,
Adobe Ilustrator,
Corel Draw,
Adobe Reader,
Adobe Distiller,
OCR
Camtasia

Представяне на курса и общо запознаване
– Въведение в графичния дизайн и предпечата
– Какво е графичен дизайн
– Какво е предпечат
– Програми за съэдаване на публикация и продукт на дизайна за печат и реклама
– Основни видове документи – книги, брошури, списания, календари, флаери, брошури, дипляни и др.
– Въведение в програмите, създавене на изображение, запознаване с

основните видове файлови разширения – EPS, TIF, PDF, JPG и др.,
– Създаване на публикация за печат.

Запознаване с Photoshop
Програма за растерна графика. Въведение и запознаване с основни менюта и инструменти. Основни функции и филтри. Обработка на изображения. Позготовка на изображение за печат. Подготовка на изображение за видео и интернет. Работа с RGB, CMYK и Grayscale изображения. работа със слоеве, филтри, канали, маски и пътеки. Файлови
формати и тяхното приложение. Създаване на публикация по размер и подкотовка да печат.

– Започваме с най-простите неща – менюта и функции;
– Запознаване с палети, инструменти и палитри;
– Създаваме настройки на работната площ, настройки на програмата;
– Запознаване, изучаване и създаване на изображения във файлови формати като – .tiff, .psd, .pdf, .jpg, .png, .eps. Теоретично запознаване с историята, приложението, особености и проблеми при работа с различните файлови формати;
– Цвят – теория и практика. Видове цветови модели, които някой наричат пространства, при това неправилно! Учим „защо” и „какво” работим в определено цветово пространство! Кога преминаваме от едно в друго;
– Запознаване и работа със селекции. Въвеждане в дълбочина в работата със селекции, тяхното приложение и недостатъци;
– Създаване на пътека с Path tool. Плюсове и минуси в работата с изображения с пътека. Практически занятия (буквално държим ръчичката на курсиста докато се научи да чертае Кривите на Безие перфектно!);
– Обширно и конкретно запознаване с работата с маски. Създаване на изображение с изключително фини детайли и тифец. Начини за създаване на тифец;
– Работа с цвят: обучение за работа с всички инструменти Adjustments! Ретуширане, фокус, баланс на цветовете, работа с канали, работа с сенки, полутонове и щрихови детайли;
– Изисквания за печат:
– Файлови формати, които се използват за печат и уеб;
– Размери на медията: видове печатни форми, подготовка на изображение за печат . Изисквания, за офсетов печат, флексо печат, дигитален печат, сито печат и др.;
Запознаване с основни проблеми при печат, като: напасване на цветовете, регистър на машината, теглене на хартията, работа с Trapping, работа с Overprint на черното. Нарастване на точката и др. – Създаване на пети цвят. Създаване на файл с частичен и пълен лак. Работа с Pantone.
– Обучение в създаване на маски на слоевете и вариантите за тяхното

използване.
– Създаване на Actions, работа с автоматизирани функции, Bach
-Работа със Smart Object;
-Създаване на банери;
– Управление на цвета – запознаване с най-новите уреди за контрол на цвета върху хартия, печатна форма, филм за експонация, настрайка на цветовете на монитор и др.

Запознаване с Ilustrator

Програма за векторна графика. Създаване на векторно изображение. Работа с векторни изображения. Векторизиране. Файлови формати и тяхното приложение. Създаване на публикация по размер и подготовка за печат.
– Запознаване с работната площ
– Подготовка на работната площ
– Менюта, палети и инструменти
– Създаване на векторно изображение.
– Работа с векторни изображения.
– Векторизиране.
– Файлови формати и тяхното приложение.
– Създаване на публикация по размер и подготовка за печат
– Създаване на текстове
– Импортиране на текстове
– Прилагане на текстове в криви и неправилни форми
– Импортиране на изображения
– Импортиране на графики
– Задаване на градиент
– Прилагане на графични стилове
– Задаване на пренос на текста
– Замяна на символи, думи и цели изрази
– Скрити команди при замяна на интервали, нови редове и др.
– Създаване на комплексни изображения – вектор и илюстрация
– Създаване на 3D проекти
– Работа с бленда
– Упражнения със SPOT colors и RGB
– Проверка за правопис
– Експротиране за печат
– Запазване като Pdf
– Запазване за WEB
– Създаване на банери

– Експортиране на проектът към програма за мобилни устройства

Запoзнаване с Indesign
Програма за дизайн и страниране. Създаване на публикация по размер и подготовка за печат. Запознаване с менюта, инструменти за работа с текст, цвят, векторни изображения, растерни изображения, ефекти. Номерация, колонцифър, работа с Master Page, страниране и др. Подготовка на публикацията за печат.
Курсът по InDesign включва:

Основни функции:
– за какво се ползва програмата;
– Запознаване с работната среда;
– управление на цветови профили, работа с Bridge;
– Преди да започнем:
– изучаване на абсолютно всички менюта;
– изучаване на абсолютно всички инструменти;
– изучаване на абсолютно всички опции на инструментите и менютата;
-Концентрирана работа с палети.
– Оформление на страница:
– създаване и оформление на страница – размер, ориентация, наборно поле и др.;
– въвеждане на текст – няколко начина за въвеждане на текста;
– пренасяне на текста – управление на многоезични речници за пренос;
– работа с колони;
– работа с шрифтове;
– работа с вертикална и хоризонтална компресия;
– модерация на текста, оформление на текста спрямо други обекти;
– Бита буква – заглавка, отстъпи отгоре, отдолу, отляво и отдясно.
– други отстъпки
– създаване на маски (стилове) за текста, за обектите, за цели параграфи;
– какво е мек ентър и как той запазва ошрифтяването на текста;
– подчертаване на текста по два начина – като стил само на долно подчертаване и като рулер с възможност за подчертаване отгоре и отдолу;
– извикване на маски от други документи;
– замяна на шрифтове;
– работа с Glyph-ове и шрифтове за символи – скрити бързи клавиши на символите;
– защо снимките трябва да са линкнати – Link палета;

– работа с тифеци (cutout) в InDesign;
– конкретни занимания за изучаване на работата със слоеве;
– групиране на обекти, отстояния на обектите, припокривания на обектите;
– равнение на обектите при зададени конкретни отстояния „един от друг“;

Работа с векторни обекти:
– как се създават векторни обекти;
– как се групират и променят – работа с Pathfinder – редактор на застъпването на обектите;
– как се използват векторни обекти директно копиране от Corel и Illustrator;
– проблеми при работа с вектортни изображения и тяхното отстраняване;
– контрол на контура на изображението;
– контрол на конвертирането на текст в криви в InDesign;

Работа с ефекти
– изучаване на прозрачност в InDesign
– изучаване на работата със сенки в InDesign
– изучаване на +3D изоражения – три-измерни изображения в InDesign
– създаване на +3D изоражения – три-измерни изображения в InDesign
– изучаване на начините за задаване на переспектива на изображението и текста в InDesign;
– Конкретни занятия за работа с инструмента Pen за създаване на криви и дори векторизиране на солидни обекти (солиден обект – обект, в който цветовете са еднотипни, непреливащи и нямат шум, текстура или амбиантен каст);
– Работа с мастър пейдж – Master Page:
– създаване на мастъри;
– работата със символи по мастъра;
– изучаване на задаването на номерация в InDesign и какво се случва при междинна номерация в документа;
– как се задават печатни коли и защо секциите са високоефективни;
– как се изчисляват печатни коли;
– други подробни занятия със символи по мастъра;
– управление на мастъри във връзка с прилагането им върху страници в документа;

Създаване на таблици:
– изучаване на тънкости при работата с таблици и вграждането на обекти в тях;
– управление на разстоянията в клетките (cells), тяхното разделяне и събиране;
– въвеждане на готови таблици от Ексел и други програми;
– експортиране на таблици в подходящи файлови формати;

Създаване на бележки
– защо бележките са важни при работа в екип?
– управление на бележките;

Управление на работният плот:
– Структура и визуализация на работният плот;
– запазване на френдли менюта и подреждане на менюта по подразбиране;

Работа с BOOK
– как се създава бук на документа и за какво служи
– управление на страниците в бука – работа в мрежа и в екип
– добавяне и изнасяне на страници от бука
– работа с Bridge във връзка със споделянето на файлове в Етернет и Интернет

Работа със цвят:
– създаване на цветове и работа с палитри
– изучаване на разликата между Spor и Process цветове
– изучаване на работата с пантони при хартии с покритие, брайтъри и пълнители
– изучаване на явлението метамерия, абсолютно черно тяло и видими спектър
– изучаване на RGB, CMYK, CMYGORK, Lab, HSB, HLS цветови схеми
– изучаване на начините за задаване на цветови профили
– изучаване на много неща които не ги пише в книгите.
Автоматизиране на работата
– работа с готови скриптове – демонстрация на създаването на цели календари и др.
– работа с плъгини;
– работа с темплейти;
– къде се инсталират и двете;
– създаване на библиотека с вградени шаблони;

Форми за печат
– изучаване на следните видове печат:
– конвеционален офсетов листов;
– дигатален офсетов листов;
– конвеционален ролен;
– дигатален ролен;
– флексо печат;
– сито печат;
– създаване на щанца – създаване на нови и „кражба“ на дизайни на кутии, чанти и опаковки;
– подготовка на печатни форми – пасери, графер, среда, скали;
– ориентиране на печатните форми:
– – печатни форми с въртене;
– – печатни форми с обръщане;
– – печатни форми с тумбене;
– какво е това нещо застъпване на обектите – трапинг – полезни отговори и практически занятия;
– какво не иска печатарят – някои неща като черен цвят в четирите цвята за списание, вестник и др.

Управление на файла
– проверка за RGB;
– проверка за гръмнали шрифтове – Preflght – цялостен контрол на всички обекти във файла;
– проверка на цветовете – Separation Preview;
– Flattener Preview – или защо прозрачност върху черен текст прави текста Регистрейшън в 4 цвята;
– Файлове за печат:
– изучаване на начините за създаване на файлове за печат в това число:, .pdf, Postscript – .ps, EPS, JPG и др.
– Създаване на пакет на документа със записване на всички неща от него: Package
-Проверка на файловете в Акробат:
– Основни функции и инструменти
– проверка на Тотал инк – Total ink – насищането на всички цветове в документа има определени граници;
– проверка на черното;
– проверка на застъпване;
– проверка за пантони;
– проверка за RGB и др.;
-Съхранение и конвертиране на документ от InDesign към по ниска версия на програмата;

Комплексна работа с Photoshop, Ilustrator и InDesign.

– Създаване на комплексни публикации с участието и на трите програми.
– Създаване на визитка, плакат, книга, списание, вестник и др.
– Създаване на изображения и печатна публикация за всеки общополезен вид печат – офсетов, сито, преге, дигитален
– Създаване на изображения за онлайн издание. – банер, снимка за сайт
– Работа със cut out (тифеци) – на плътен обект, на коса, на сходни цветови пространства.
– Упражнения с ефекти, триизмерни обекти
– Тънкости на транзитирането на файловете между програмите и запазване на приложените ефекти в тях.
– Запознаване с Corel Draw и нужните познания.

Вторият модул е само за който иска портфолио, сайт и персонален облак.

За записване:
тел.: 0893 688 910

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата