Шестнадесет заглавия на Нов български университет в CEEOL

1 септември, 2017 10:33 | Наука | Няма коментари

 

За 18 месеца или година и половина Нов български университет, като партньор на онлайн библиотека „Central and Eastern European Online Library“ (CEEOL), включи 16 заглавия в електронния ресурс, от тях 6 книги и 10 периодични издания. CEEOL съдържа академични електронни списания и книги в хуманитарните и социални науки от и за Централна и Източна Европа. Към края на август 2017 г. участващите издатели са 912 на брой от 35 държави. Най-голям брой издатели участват от Полша и Румъния. България е представена от 46 издатели, като сред тях са Българска академия на науките и нейните институти, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Икономически университет, гр. Варна, Бургаски свободен университет, Асоциация на българските археолози, „Аз Буки“, „Изток-Запад“, „Гутенберг“, „Кралица Маб“ и други.

CEEOL улеснява достъпа до постиженията на източноевропейската научна общност на учени, изследователи и студенти. Чрез онлайн библиотеката българските учени достигат до нови аудитории. И за да не звучи голословно – 24 са страните, в които академични институции са абонати на CEEOL: Австралия (2), Австрия (4), Белгия (3), България (3), Канада (5), Китай (1), Чехия (2), Дания (3), Финландия (1), Франция (4), Германия (14), Унгария (1), Израел (3), Италия (3), Корея (2), Холандия (3), Норвегия (2), Полша (7), Румъния (4), Словакия (2), Швеция (2), Швейцария (6), Великобритания (9) и САЩ (22). Не е за пренебрегване ползваемостта и от частни лица. Базата данни е направена така, че лесно всеки, който има интерес, може да се сдобие с желана статия или книга.

За 18-те месеца, в които НБУ е партньор на CEEOL, ползваемостта възлиза на 665 единици, като 84% са от институционални абонати, а 16% от частни ползватели. Сред най-четените издания са:

* сборник „Computer Science and Education in Computer Science“ с ISSN 1313-8624 на департамент „Информатика“, който се издава от 2005 г. и включва доклади от ежегодно организирана международна научна конференция съвместно с Университет за приложни науки на Фулда (University of Applied Science Fulda) и Бостънски университет (Boston University);

* статията „The governess as a Gothic heroine in Henry James’ The turn of the screw“ на Андреа Генчева, публикувана в първи брой за 2015 г. на списание „English Studies at NBU“ с ISSN 2367-5705, стопанисвано от департамент „Англицистика“;
* списание „Докторантски четения“ с ISSN 1313-4094 на департамент „Изкуствознание и история на културата” от 2007 г. като резултат от едноименен форум, представящ съвместните усилия на докторанти и научни ръководители. Съставителите, от създаването му до сега, проф. д-р Ирина Генова и доц. д-р Оксана Минаева, споделят във въведението през 2009 г., че „Докторантските четения“ получават своеобразен облик на „опитно поле“ за младите изследователи, че са възможност за натрупване на умения за представяне на идеи и научноизследователски резултати в контекста на развиващото се образование;

* сборник „Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз“ с ISBN 978-954-535-953-8, съдържащ доклади от ежегодния научен форум на департамент „Национална и международна сигурност“, на който участват учени и изследователи от България, Полша, Македония, Сърбия, Русия и други.

В момента българските периодични издания включени в CEEOL са 105, а електронните книги около 300. Електронната библиотека е с най-богата колекция от българско научно съдържание сред информационните ресурси.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата