Конференция в НБУ за 10 г. България в ЕС

7 ноември, 2017 13:47 | Наука | Няма коментари

 

 

На 10 ноември 2017 г. в Нов български университет ще се проведе национална научна конференция на тема „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството”. В конференцията ще вземат участие представители на академичната общност, на публичния и частния сектор, както и на гражданското общество.

 

Основната цел на научната конференция е да задълбочи анализа на действащите политики и законодателство в контекста на членството на Република България в ЕС, да бъдат обсъдени проблемни теми и предизвикателства в практиката на публичните институции, Съда на ЕС и националните съдилища. Едно десетилетие след присъединяването на България към Европейския съюз все по-важно е да се направи анализ на политическите, икономическите, обществените, образователните, културните и външнополитически ефекти от членството на България в Европейския съюз, да се оцени въздействието на политиките на ЕС върху публичната среда и въздействието на правото на ЕС върху националното ни законодателство.   Изминалите десет години са период, през който в страната са настъпили видими и значителни промени, което налага техния задълбочен анализ, както на академично, така и на научнопрактическо ниво.

 

Конференцията ще се проведе на 10 ноември 2017 г. от 9 часа в Аулата на Нов български университет.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата