Участие на Франкофонския център за академични постижения на НБУ в регионална среща на Франкофонията за Централна и Източна Европа

22 ноември, 2017 15:44 | Наука | Няма коментари

 

 

 

Д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонския център за академични постижения в НБУ и Михаел Михалев, сътрудник на Центъра, взеха участие в срещата на ръководителите на университетските франкофонски центрове в Централна и Източна Европа, която се състоя от 12 до 15 ноември в Букурещ, Румъния.

 

Срещата се проведе под патронажа на проф. Михай Симпеану, президент на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) и ректор на Университета по ветеринарна медицина и земеделие в Букурещ и проф. Мохамед Кетата, директор на Регионалното бюро на Агенцията за Централна и Източна Европа.

 

Проф. Симпеану и проф. Кетата изтъкнаха значението на мрежата от университетски франкофонски центрове в Централна и Източна Европа като средища на франкофонията, поддържащи и разпространяващи обучението по и на френски език, франкофонската култура и изследователската и проектна дейност на френски.

 

По време на събитието ръководителите представиха своята работа, екипите и партньорите си, както и постиженията на своите центрове.  Представителите на академичната франкофония разсъждаваха върху ролята и мястото на франкофонските центрове в рамките на университетите от региона, направиха анализ на публиката, която центровете привличат и се спряха на стратегиите за постигане на институционална и финансова устойчивост. Специален акцент бе поставен върху бъдещето на университетските франкофонски центрове в новата логика за финансиране и развитие на Университетската агенция на Франкофнията.

 

Проф. Мохамед  Кетата отличи работата на Франкофонския център за академични постижения на НБУ, приноса му за създаване и поддържане на динамична франкофонска среда в университета, както и участието му в изграждане на мрежа от академични франкофонски центрове на национално ниво. НБУ е един от малкото университети в България, наред със СУ „Св. Климент Охридски“, Химико-технологичния и металургичен университет в София, Университета по хранителни технологии (Пловдив) и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, които са подписали споразумение с Университетската агенция на Франкофонията за създаване и поддържане на центрове за университетско качество.

 

В срещата взеха участие отговорници и сътрудници на 44 университетски франкофонски центрове от Румъния, Молдова, Сърбия, Македония, Словакия, Русия, Украйна, Косово, Турция, Армения, Азербейджан, Казахстан и България, представители на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа, преподаватели, изследователи и студенти-франкофони.

 

Повече информация за събитието от сайта на Университетската агенция на Франкофонията виж тук.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата