Публична лекция на тема „Върховенството на правото: понятие и значимост“

2 април, 2018 14:32 | Наука | Няма коментари

Публична лекция на тема „Върховенството на правото: понятие и значимост“


Г-жа Саманта Смит – пресаташе на посолството на САЩ в Република България изнесе лекцията си пред студенти и преподаватели от департамент „Право“

 

На 26 март 2018 г. в 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“ на Нов български университет пред студенти и преподаватели на департамент „Право” бе изнесена лекция на тема „Върховенството на правото: понятие и значимост“. Лектор бе г-жа Саманта Смит – пресаташе на посолството на САЩ в Република България[1].

 

Г-жа Смит бе представена от проф. д-р Екатерина Михайлова – ръководител на департамент „Право” на НБУ. Г-жа Смит приветства и поздрави присъстващите студенти за избора им да изучават специалността „Право” и по този начин да участват в изграждането и управлението на българската държава.

 

Тя посочи върховенството на правото като основен индикатор за доброто държавно управление. Подчерта, че в международноправен аспект чуждестранните инвеститори и граждани се подчиняват задължително на принципа за върховенство на правото. Във вътрешноправен смисъл върховенството на правото намира най-широко приложение в работата на правоохранителните органи – полицията и съдилищата.

 

Г-жа Смит сподели своя опит, че принципът за върховенство на правото продължава да се развива и усъвършенства и в САЩ. Отбеляза няколко конкретни примера от нейната работа за нарушаване на този фундаментален индикатор на демокрацията.

 

Лекторът отбеляза няколко отличителни характеристики на принципа в правната система на САЩ:

  1. Всеки гражданин се подчинява на еднакви юридически правила и спрямо него се провежда справедлив съдебен процес.
  2. Налице е равенство на правата и свободите на гражданите (лична неприкосновеност, свобода на мисълта, свобода на словото, свобода в избора на професия и др.).
  3. Законите в САЩ са ясно описани, кодифицирани и всеки гражданин има достъп до тях онлайн.
  4. Законите се прилагат справедливо и се създават така, че всеки гражданин да може да ги приложи, ако това се наложи.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-жа Смит обърна внимание, че значителен брой компании от САЩ проявяват интерес да правят бизнес в България и техните въпроси се отнасят до спазването на принципа за върховенството на правото, а именно:

 

  1. Подписаните бизнес договори ще бъдат ли приложени от българските съдилища?
  2. Какви са размерите на данъците и административните такси, с оглед формирането на предварителен финансов план?
  3. Надеждни ли са комуналните услуги?
  4. Гарантирана ли е защитата на служителите на тези компании от насилие и престъпления?

 

Г-жа Саманта Смит направи обобщение, че съществува потребност от укрепването на принципа на върховенството на правото в България. На зададени въпроси от страна на студентите тя отправи препоръка да бъде създадено електронно правосъдие в България, с помощта на което би се повишила прозрачността на правната система и гарантирала бързината на съдебния процес.

 

На финала на публичната лекция г-жа Саманта Смит насърчи студентите да следват неотклонно принципа за върховенство на правото в своите бъдещи професионални изяви.

[1] Саманта Смит има бакалавърска степен по изящни и приложни изкуства и докторска степен по право от Северозападното училище по право (колежът „Люис и Кларк”) в гр. Портланд, щата Орегон, Съединени американски щати. Практикувала е право като адвокат по наказателни дела в продължение на десет години, преди да се присъедини към Дипломатическата служба за външни отношения на САЩ. Като служител в Дипломатическата служба тя е работила в Лагос, Истанбул, Вашингтон. В момента е пресаташе в Посолство на САЩ в София.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата