Зелената олимпиада излъчи отличниците за 2018 г.

21 ноември, 2018 21:36 | Образование | Няма коментари

Отличниците в онлайн тестовете на Зелената олимпиада бяха обявени на 21 ноември 2018 г. Тържественото награждаване се състоя в Плевен. По традиция победителите са общо трима за цялата страна – по един за начален, прогимназиален и гимназиален етап.

Наред с онлайн тестовете олимпиадата включва и събития на живо. След гостуването в Кюстендил, Хасково и Благоевград за децата от Плевен бе организирана интересна еко викторина с много награди. Театърът на сенките „Силует“ от град Кюстендил изнесе своето уникално представление „Пазете Земята“, а за възторжената детска публика пя Михаела Маринова.Заедно с нея пяха и танцуваха всички участващи в събитието деца.

Заключителното събитие още веднъж показа как една образователна инициатива може да бъде и полезна, и забавна.

От Плевен е миналогодишният победител в начален етап Христо Илиев от ОУ „Васил Левски“ с директор г-жа Таня Тонева. Той бе отново аплодиран от своите съученици за големия си успех. Училището е най-масово участвалото в Зелената олимпиада през 2018 г. В залата показаха отлични знания за природата и учениците от НУ „Отец Паисий“ с директор г-н Иван Вълков. В национален мащаб двете училища се показаха най-масово участие в тазгодишното издание на инициативата. Техните възпитаници получиха много награди от викторината, водена от анктьора Николай Начев.

Публикуваме имената на тазгодишните отличници от онлайн тестовете заедно с техните отговори на 10-и въпрос, който според регламента е решаващ за финалното класиране.

Всички награди са осигурени от МОСВ и Оперативна програма „Околна среда“, която подкрепя Зелената олимпиада всяка година. Наградите за трите възрастови групи са съответно MP 3 плеър, смартфон и таблет.

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

Валена Иванова – 2 клас, ОУ“Васил Левски“, гр. Белене

Значението на пчелите за човека е добро и полезно, защото те създават много неща като клей  -природният антибиотик, прополисът помага за много болести, медът е вкусен,истински и полезен. Всичко направено от пчелите носи здраве на хората. Дори да ни ужили пчела колкото и да боли, то е и толкова полезно.

Пчелите за планетата са много важни същества, защото ако ги няма тях, няма да ни има и нас, и всички растения и животни. Няма да има опрашване, няма да расте нищо и всичко ще загине.

ПЧЕЛИТЕ СА ЖИВОТ!!!

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Стоян Панчев – 6 клас, ОУ “Проф. Марин Дринов”, гр. Панагюрище

Рециклирането е преработка на отпадъците , при която се създава повторно суровина за производството на нови продукти. Така се пестят суровини, енергия и се намаляват отпадъците. Разделното събиране на хартия, стъкло, пластмаса води до намаляване на използването на суровини за производство на тези продукти.

Така се предотвратява изсичането на дървета, нужни за производството на целулоза и хартия. Намаляват се вредните химикали, които се отделят в природата при производството на пластмаси. Повторното използване на пластмасите при рециклирането им подобрява екологичната картина, защото всички знаем, че за разграждането и в почвата са необходими 200 години.

В нашето домакинство отпадъците се събират разделно, също и вредните – като негодни батерии например. Така ежедневно помагаме на природата.

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Енея Георгиева – 12 клас, Природо-математическа профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“, гр. Монтана

Майката Земя е източник на ресурси, необходими за производството на всичко нужно за комфортния човешки живот. Фокусиран върху битовото си благополучие, човекът забравя, че дейността му често влияе пагубно на природата. С бума в развитието на науката и техниката той започва да прилагат непрекъснат натиск върху околната среда. Новите открития и възможността за живот без грижа са причина човешката цивилизация да руши екологичното равновесие. Голяма част от действията на хората допринасят за унищожаването на баланса между обществото и природата.

Най-яркият пример за такава вреда е повишената концентрация на тежки метали сред природата. Основни причинители на това замърсяване са металургията, металообработващата промишленост, моторните превозни средства, производството на торове, изгарянето на въглища и отпадъци. Отделените емисии замърсяват почвите, водата и въздуха.

Значителна роля за високите нива на въглероден диоксид и наличието на смог има и презастрояването. Обезлесяването намалява способността на екосистемата да отделя необходимото количество кислород. Изсичането на горите заради експанзията на градовете, както и премахването на паркове и градинки, с цел удовлетворяване на човешките нужди в следствие на урбанизация, влияе негативно върху качеството на въздуха. Това от своя страна прави градското население по-податливо на болести. Също така отсичането на дърветата означава прогонване на животни от естественият им хабитат и изчезване на видове.

Хората осъзнават, че нарушаването на екологичното равновесие ще доведе до краха на планетата. Политиката на ЕС за околната среда работи за по-екологична икономика, опазване на природното богатство и подобряване на здравето на живеещите в Съюза. В световен мащаб се говори да устойчиво развитие, което означава днес да живеем така, че да не завещаем на бъдещите поколения неразрешими проблеми.

 

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата