За една година професорите и доцентите са се увеличили с 330

18 ноември, 2019 19:24 | Висше образование, Образование | Няма коментари

За една година професорите и доцентите са се увеличили с 330

Общо 330 нови професори и доценти са били произведени през последната година от висшите учебни заведения и научните организации в България. Това показва справка на Министерството на образованието и науката, цитирани от „Дневник“. Количеството нови професори и доценти идва на фона на по-строги единни минимални критерии за заемане на академични длъжности.

От ноември 2018 г. до същия месец на текущата година в университетите има 93 нови професори, 168 доценти, 241 главни асистенти и 170 асистенти, а в научните организации – 35 професори, 34 доценти, 56 главни асистенти и 34 асистенти. В същото време висшите учебни заведения са дали научна степен „доктор“ на 886 души и „доктор на науките“ – на 31, а научните организации – съответно на 110 и на седем души. Данните бяха цитирани от ресорния министър Красимир Вълчев в парламента в петък.

Учените, заели академични длъжности за последната година, са значително по-малко в сравнение с тези, заемащи такива длъжности в годините преди реформата. За три години от закриването на Висшата атестационна комисия през 2010 г. висшите учебни заведения са произвели 1139 професори и 1324 доценти, или средно по 812 на година. В последните години техният брой бе малко по-малък.

Кандидатите за професори, доценти и главни асистенти вече трябва да имат определен брой точки по обобщени показатели в съответната научна област. Показателите са два вида – наукометрични, които отразяват научните постижения или постижения в художествено-творческата или спортната дейност, както и такива, които отразяват постижения в преподавателската дейност. Всеки университет обаче може да има и допълнителни изисквания.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата