Основни литературни понятия – Тропи

21 ноември, 2019 14:38 | Помагала | Няма коментари

Тропи (гр. tropos – начин на изразяване) дума или израз, употребени в преносен смисъл.

Епитет

Сравнение

Отрицателно сравнение

Разширено сравнение

Олицетворение (персонификация)

Метафора

Метонимия

Оксиморон

Синекдоха

Алегория

Символ

Хипербола

Литота

Гротеска

Парадокс

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата