Проф. Анастас Герджиков беше преизбран за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

20 ноември, 2019 21:20 | Висше образование | Няма коментари

Проф. Анастас Герджиков беше преизбран за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ преизбра за нов мандат досегашния ректор проф. Анастас Герджиков. Той беше единствен кандидат за поста. „За“ бяха 254 от 318 участвали в гласуването. Вотът беше таен. Мандатът на ректора е четири години. Като основна цел през новия си мандат проф. Герджиков очерта повишаване на качеството и по-голяма интернационализация на образованието и научните изследвания. Ректорът обяви, че СУ трябва да се развива по модерен начин, тъй като технологиите се развиват със скорост, която университетите трудно догонват.

Преди гласуването ректорът направи отчет за изтеклия мандат, който също бе приет от събранието. По думите на проф. Герджиков Софийският университет е преминал през финансова стабилизация като задълженията към Столичната община и Националната агенция за приходите са изчистени. Ежегодният финансов дефицит е намален с половин милион лева – от 4 млн. до 3.5 млн. лв. На заседанието бе потвърдено, че университетът няма главен мениджър от близо две години.

Особено внимание беше отделено на трудовите възнаграждения. Според изнесените данни за три години средната брутна работна заплата се е увеличила с повече от 53% – от 1119 на 1713 лв. В момента основната заплата на професорите е 1100 лв., на доцентите – 980 лв., на главните асистенти – 850 лв., а на асистентите – 820 лв. В началото на мандата преподавателите са били 1705, а сега са 1590. В програмата си за новия мандат ректорът обещава възнагражденията да бъдат увеличени с до 60%.

По правилник от 2017 г. заседанията на Общото събрание са закрити, но днес бе взето решение на избора на ректора да бъдат допускани и хора, които не са членове на академичната общност, в т.ч. и медии.

 

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата