Франция глоби Google със 150 милиона евро за злоупотреба с доминиращо положение на рекламния пазар, свързано с уеб търсачките.

Антитръстовият регулатор за първи път санкционира американската компания. На Google e разпоредено да изясни правилата си за Google Ads.

Гигантът Google ще има два месеца, за да предложи процедури, чрез които ще направи своите практики съответстващи на правилата.