Варненци се представиха достойно в кампанията „Бъди грамотен“

111

[Виж в цял размер]
0000055443322000000000012111098754321