Варненци се представиха достойно в кампанията „Бъди грамотен“

22

[Виж в цял размер]
00000554433111000000000012111098754321