Частици семейна история обогатяват разказа за нашето минало в изложба на НВИМ

1

[Виж в цял размер]
0476532