Малки и големи представиха Русе отлично в кампанията „Бъди грамотен“

р2

[Виж в цял размер]
р0р14р13р12р11р0р10р9р8р7р6р5р4р3р1р15