Бъди грамотен

На кой ред думите са написани правилно?

На кой ред думите са написани правилно?

а) порастна, неумесно б) подписка, разстояние в) въстание, разстояние
Къде е допусната правописна грешка?

Къде е допусната правописна грешка?

а) оттласквам се б) оттървавам се в) оттеглям се
Открийте къде не е допусната грешка

Открийте къде не е допусната грешка

а) ветроход, происход, небосвод б) предпочитам, подпис, клетка в) разказвам, въсхищавам се, испитвам,
На кой ред няма допусната правописна грешка?

На кой ред няма допусната правописна грешка?

а) показал, донесал, видяли б) рожденик, ценни, писмени в) искуство, истински, растение
В кое изречение всички думи са изписани правилно:

В кое изречение всички думи са изписани правилно:

а) Въстанието на робите не успява, но необратимо подкопава империята. б) Не съществуваше такава възможност и затова бяха не примирими. в) Предложенията бяха не приемливи и той въздъхна с облекчение.
На кой ред и двете думи са написани правилно?

На кой ред и двете думи са написани правилно?

а) оборудвам уборудвам б) освоявам усвоявам в) оронвам уронвам
Коя дума е написана неправилно:

Коя дума е написана неправилно:

а. сегиз-тогиз б. броненосец в. 12 годишен
В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Американски войник акостира (А) на пристанището в Бургас, за да участва (Б) в съвмесно (В) учение с българските и румънските военноморски (Г) сили.
Колко са липсващите запетаи?

Колко са липсващите запетаи?

На няколко пъти той го уцели със снежни топки храстът трепереше трепваха стотиците му червени плодове и ако човек извика на помощ въображението си може да сметне че този шипков ...
Колко са пропуснатите запетаи в текста?

Колко са пропуснатите запетаи в текста?

На една ливада се запалила купа сено а в купата се била свила змия. Наблизо имало един овчар който пасял овце. Змията взела да пищи та се чувало навсякъде. Овчарят скочил ...
В кое от изреченията има граматична грешка?

В кое от изреченията има граматична грешка?

В кое от изреченията има граматична грешка? А) Природата е в унисон с чувствата, мислите и преживяванията на лирическия герой. Б) Неразбирайки  въпроса, ученикът отговори неточно. В) Позитивната нагласа и вярата в светлото бъдеще е ...
В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? А) Мечтая да опозная света обаче нямам финансови възможности за пътуване. Б) Малката тайна, която той сподели с мен силно ме развълнува и изненада. В)  Върнах се ...
В кой от редовете е допусната правописна грешка?

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

В кой от редовете е допусната правописна грешка? A) сбирка, снаряд, израстък Б) изкуство, изсечен, наниз В) сбогом, израстна, изсушен
Как се пише?

Как се пише?

Как се пише? а) непротивоконституциоствувателствувайте б) непротивоконституционствувателствувайте в) непротивоконститунционствувателствувайте
Къде е грешката?

Къде е грешката?

В коя от думите е допусната правописна грешка? а) истина б) ископ в) история
В кой от редовете е допусната правописна грешка?

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) хлебопекар, блясък, укривам Б) поверие, неубозрим, неудобен В) артистка, пакосник, грейна
В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? А) задлъжнея, възторк,  пейзаж Б) заводски, дръжка, нахотчив В) коситба, сгазвам, сгъвам
Страница 12 от 31« Първа...1011121314...Последна »