Помагала

Епитет

Епитет

Епитет – художествено определение: уморен залез, мъртва тишина – метафорични епитети.
Основни литературни понятия – Тропи

Основни литературни понятия – Тропи

Тропи (гр. tropos – начин на изразяване) – дума или израз, употребени в преносен смисъл. Епитет Сравнение Отрицателно сравнение Разширено сравнение Олицетворение (персонификация) Метафора Метонимия Оксиморон Синекдоха Алегория Символ Хипербола Литота Гротеска Парадокс
Метонимия

Метонимия

Названието на един предмет се заменя с названието на друг предмет поради вътрешна връзка между тях: Талазите идат;всички нащрек са! Последният напън вече е настал. („Опълченците на Шипка”, Иван Вазов)
В кое от изреченията е нарушена граматичната норма?

В кое от изреченията е нарушена граматичната норма?

А) Приятелят, за когото ти говорих, заминава за Канада. Б) На състезанието се явиха само няколко участника от факултета. В) Най-малкият участник беше едва осемгодишен. Г) Актьорът, играещ главната роля, получи няколко огромни ...
Метафора

Метафора

Черти на един предмет се пренасят върху друг въз основа на прилика, свързваща прякото и преносното значение на думите: Своя нежнорозов цвят утрото разтваря… (Асен Разцветников)
Олицетворение (персонификация)

Олицетворение (персонификация)

Придават се човешки качества на животни или предмети. Ако се приписват на неодушевени предмети и явления прояви на живи същества, е по-точно да се говори за одухотворяване: Дори и затворът треперел позорно, ...
Разширено сравнение

Разширено сравнение

Подробно съпоставяне на образи, картини, действия с други, които са вече познати. Нарича се още омировско, защото е типично за „Илиада” и „Одисея” на Омир.
Отрицателно сравнение

Отрицателно сравнение

Сходството между двата образа се изтъква чрез отрицание на тъждеството им. Пример: То не било ясно слънце, най ми била сама Неда…. (Народна песен)
Сравнение

Сравнение

Форма на словесно-образно онагледяване, при която се съпоставя един предмет, лице, картина, явление с други
Епитет

Епитет

Художествено определение: уморен залез, мъртва тишина – метафорични епитети.
Тест и отговори от матурата по БЕЛ

Тест и отговори от матурата по БЕЛ

Публикуваме теста и верните отговори от днешната матура по БЕЛ. Учениците отговаряха на 40 тестови въпроса, които ще откриете в прикачения файл, и трябваше да напишат есе или интерпретативно съчинение ...
В кое от изреченията няма грешка при членуването?

В кое от изреченията няма грешка при членуването?

А) Директорът се оказа най-изненадания от резултатът. Б) Директорът се оказа най-изненаданият от резултатът. В) Директора се оказа най-изненадания от резултата. Г) Директорът се оказа най-изненаданият от резултата.
Тест и верни отговори на изпита по природни науки и екология

Тест и верни отговори на изпита по природни науки и екология

Публикуваме теста и верните отговори на изпита по природни науки и екология за 7. клас. Той се проведе днес и е част от системата.
Тест и верните отговори на матурата по желание по география

Тест и верните отговори на матурата по желание по география

Публикуваме теста и верните отговори на матурата по желание по география, проведена днес. Матурите по избор ще се проведат през седмицата, а за тях са се записали общо 524 ученици, които ...
Тест и верните отговори по френски език за 7. клас

Тест и верните отговори по френски език за 7. клас

Публикуваме теста и верните отговори по френски език за 7. клас. Изпитите от националното външно оценяване след 7 клас, които са извън задължителните, продължават днес с тест именно по природни ...
Тест и верните отговори по немски език за 7. клас

Тест и верните отговори по немски език за 7. клас

Публикуваме теста и верните отговори по немски език за 7. клас. Изпитите от националното външно оценяване след 7 клас, които са извън задължителните, продължават днес с тест именно по природни ...
Тест и верните отговори по английски език за 7. клас

Тест и верните отговори по английски език за 7. клас

Публикуваме теста и верните отговори по английски език за 7. клас. Изпитите от националното външно оценяване след 7 клас, които са извън задължителните, продължават днес с тест именно по природни ...
Страница 1 от 41234