„Зелена олимпиада“

„Зелена олимпиада“

 

Вече 7 г. „Зелената олимпиада“ печели привърженици заради своя обхват и иновативния начин на провеждане. Всяка година от 2011 до сега в онлайн тестовете се включват по близо 5000 деца от 1. до 12. клас от цялата страна. От 2015 г. олимпиадата включва и събития на живо в различни български градове. Те съчетават викторина с награди и кратка музикална програма. Общо от началото на олимпиадата досега тя е обхванала близо 50 000 ученици, което я прави най-мащабната образователна инициатива с екологична насоченост.

„Зелената олимпиада“ има за цел да повиши знанията на учениците за опазването на околната среда и да изгради у тях екологична култура. Олимпиадата е насочена към ученици  от 1. до 12. клас. Те се регистрират в онлайн платформата zelenaolimpiada.com и попълват тестове. Последният въпрос изисква написването на кратко есе по тема, свързана с опазването на природата. Есето е решаващо при определянето на финалните победители. Обикновено те са трима – по един за начален, прогимназиален и гимназиален етап. Победителите се награждават на специално тържество и се обявяват в страницата на Зелената олимпиада във Фейсбук.

„Зелената олимпиада“ се провежда под патронажа на МОСВ и ПУДООС. Финансира се на проектен принцип и чрез спонсорство. В годините патрньори на инициативата са били мобилният оператор Глобул, Националният природонаучен музей, WWF и други организации. През 2016, 2017 и 2018 г. олимпиадата се финансира от Оперативна програма „Околна среда“.

 

Green Olympics

For seven years now the Green Olympics has won supporters due to its scope and innovative way of conducting. Since 2011 nearly 5,000 children from the 1st to the 12th grade take part in the online tests every year. Since 2015 the Olympics has also featured live events from different Bulgarian towns. They combine a quiz with prizes and a short musical program. Since their start the Olympics have encompassed nearly 50,000 students, which makes them the largestenvironment-oriented educational initiative.

The Green Olympics are aimed at raising students’ environmental awareness and instilling an environmental culture in them. The Olympics are intended for students from the 1st to the 12th grade. They register in an online platform, zelenaolimpiada.com, and take tests. The last question requires from them to write a short essay on a topic connected with environmental protection. The essay is crucial for determining the final winners. They are usually three, one from each education level: elementary, junior high school and high school. The winners receive their prizes at a special ceremony and are announced on the Facebook page of the Green Olympics.

The Green Olympics are held under the auspices of the Ministry of Environment and Water and the Enterprise for Management of Environmental Protection Activities. It is financed on a project principle through sponsorship. During the years partners of the initiative have been mobile operator Globul, the National Museum of Natural History, WWF and other organizations. In 2016, 2017 and 2018 the Olympics were financed under the Environment Operational Program.

 

 

Брандиране на мястото на проявата, възможност за раздаване на продукти и рекламни материали, обявяване за спонсор пред медиите и обществеността, лого върху рекламните материали, върху грамотите, банера и прессъобщенията за събитието, лого върху видео или фотогалерия от проявата, предоставени за ползване от спонсора.
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още събития