„Легендите на България“

„Легендите на България“

Проектът очаква своето финансиране. Той има за цел да популяризира обекти в България с археологическа, историческа и културна стойност, като събере онлайн и в печатно издание легендите, свързани с тях.

За първи път ще бъдат обединени на едно място всички легенди, предавани през поколенията, като се използват съвременни технологии. Така ще се стимулира интересът към българското историческо наследство. С използването на онлайн платформа ще бъде възможно включването на максимален брой хора от всички райони на България и от всички възрасти.

Реализацията на идеята ще допринесе тези обекти да станат атрактивни туристически дестинации.

Проектът включва създаване на специален сайт Legendi.bg, отпечатване на хартиено издание и събития за представяне на проекта.

- Обявяване заспонсор на инициативата пред обществеността и медиите; лого в сайта Legendi.bg; лого в залата на заключителното събитие; възможност за даване на собствени награди.
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още събития