Форум “Зелена икономика и образование”

Форум “Зелена икономика и образование”

Форумът “Зелена икономика и образование” беше организиран през 2013 г. от Академика БГ с помощта на спонсорства.

Целта му беше да изгради модел за ефективно партньорство между отговорния бизнес и образователния сектор. На форума бяха показани добрите практики на български компании, както и чуждият опит в изпълнението на проекти за устойчивото развитие.

В специален панел бяха представени студентски и ученически зелени проекти.

 

Green Economy and Education Forum

The Green Economy and Education Forum was organized in 2013 by Akademika BG with the help of sponsors. Its aim was to build a model of efficient partnership between responsible businesses and the education sector. The good practices of Bulgarian companies, as well as foreign experience in the implementation of sustainable development projects, were shown during the forum. A special panel was dedicated to showcasing pupils’ and students’ green projects.

Презентиране на собствени проекти; възможност за осъществяване на контакти с български и чужди компании, организации и образователни институции; лого върху пресстена, върху пункта за презентации, върху сайта и банера на събитието, върху прессъобщенията и регистрационните талони; възможност за раздаване на собствени рекламни материали.
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още събития