график изпити

График за кандидатстудентските изпити в Софийския университет

График за кандидатстудентските изпити в Софийския университет

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2016/2017 г. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Прием на документи за първа кандидатстудентска изпитна сесия от 22.02. до 11.03.2016 г. Дата Състезателен предмет Начало на изпита 20 март (неделя) Математика II Журналистика – писмен 9,00 ч. 14,00 ч. 27 март (неделя) Математика I Физика Философия и ...