Ден на докторанта

Ден на докторанта във ФЖМК

Ден на докторанта във ФЖМК

Във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски" за седми път проведе Ден на докторанта  Катедра „История и теория на журналистиката” с ръководител доц. д-р Здравка ...