„Животът. Начин на употреба”

„Животът. Начин на употреба” на Жорж Перек с ново издание на български

„Животът. Начин на употреба” на Жорж Перек с ново издание на български

Обществото и характерът на отношенията, пораждани от зависимостта спрямо материалното вълнуват видния френски писател и режисьор Жорж Перек в романа „Животът. Начин на употреба” (ИК „Сиела”). Жорж Перек е един от ...
Откъс от „Животът. Начин на употреба”, Жорж Перек

Откъс от „Животът. Начин на употреба”, Жорж Перек

Винклер – 1 Сега се намираме в стаята, която Гаспар Винклер наричаше „салон“. От трите стаи на жилището тя е най-близо до стълбището, най-вляво за влизащия. Стаята е по-скоро малка, почти квадратна, ...