Константин Константинов

„Разкази и повести“ от майстора на психологическия разказ Константин Константинов

„Разкази и повести“ от майстора на психологическия разказ Константин Константинов

На 11 януари 2019 г. излиза сборникът „Разкази и повести“ от големия български белетрист, есеист, преводач, художествен критик и мемоарист Константин Константинов. Сборникът „Разкази и повести“ (384 стр., цена: 20 лв.) ...