национални програми

Утвърдени са националните програми за развитие на средното образование за 2016 г.

Утвърдени са националните програми за развитие на средното образование за 2016 г.

Министерският съвет одобри девет национални програми за развитие на средното образование, които през 2016 г. ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За ...
Готови са 9-те национални програми за финансиране на училища и градини

Готови са 9-те национални програми за финансиране на училища и градини

Общата сума надхвърля 50 млн. лв. Готови са деветте национални програми, по които Министерството на образованието и науката ще финансира развитието на средното образование. По тях всяка година се отпускат средства над ...
Допълнителни 4 млн. лв. за националните програми

Допълнителни 4 млн. лв. за националните програми

Одобрени са допълнителни трансфери в размер на 4 098 818 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) „С грижа за всеки ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии ...
Правителството одобри 37,5 млн. лв. за развитие на средното образование

Правителството одобри 37,5 млн. лв. за развитие на средното образование

Служебното правителство одобри десет национални програми за развитие на средното образование, които ще се прилагат през 2013 г. Общата сума е 37,5 милиона лева.