нов директор

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Класическата гимназия

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Класическата гимназия

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ". Новият директор ще замени временно изпълняващата длъжността до провеждане на конкурса Мариела Папазова. Тя ...